Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Egoizm gospodarczy, którego przejawem jest m.in. brexit czy wojna handlowa między USA a Chinami, to poważne zagrożenie dla polskiej gospodarki – oceniają eksperci DNB Bank Polska i PwC. Wprawdzie 65 proc. firm nie dostrzega jeszcze wśród swoich zagranicznych kontrahentów oznak zniechęcenia wobec wzajemnej współpracy, jednak zjawisko to może uderzyć w branżę motoryzacyjną, przetwórstwo przemysłowe i handel. Ponad połowa firm w Polsce obawia się pogłębiających się podziałów w Europie. Z drugiej strony pozytywnie postrzegają globalizację jako zjawisko prowadzące do wzrostu światowego bogactwa i wzajemnego wzbogacania kultur.

Opublikowano w Opinie

Zagraniczne firmy stawiają na Polskę. Już 20 inwestorów zapowiedziało, że w tym roku, to u nas rozpoczną nowe projekty. Dominują inwestycje motoryzacyjne i w sektor nowych usług.

Opublikowano w Gospodarka
środa, 06 czerwiec 2018 16:27

Gospodarka pędzi, ale trochę spowolni

W pierwszym kwartale br. PKB wzrósł o 5,2 proc. (o 0,1 pkt proc. więcej niż w szybkim szacunku) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - podał GUS.

Opublikowano w Gospodarka
piątek, 13 kwiecień 2018 12:16

USA osłabi ropę?

Pierwszy kwartał na rynku ropy naftowej zakończył się zwyżką notowań tego surowca. Na początku stycznia notowania amerykańskiej ropy WTI poruszały się w okolicach 60 USD za baryłkę i przez trzy następne miesiące pozostawały powyżej niej niemal przez cały czas (za wyjątkiem lokalnego dołka z połowy lutego). Ostatnia sesja kwartału, zakończyła się dla notowań ropy WTI tuż poniżej poziomu 65 USD za baryłkę, a dokładniej na poziomie 64,91 USD za baryłkę.

Opublikowano w Gospodarka

Unia Europejska jest związkiem państw opartym na wspólnym rynku ze swobodnym przepływem dóbr i usług. Integracja jest na tyle rozbudowana, że można mówić o czymś więcej niż o organizacji międzynarodowej. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją różnice zdań w kwestii modelu współpracy.

Opublikowano w Gospodarka

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła szacunki dynamiki światowego PKB na lata 2018-19 do 3,9 proc. rocznie, o 0,2 i 0,3 pkt. proc. Jednocześnie OECD ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze wzrostem protekcjonizmu.

Zmiana prognoz OECD wynika głównie ze spodziewanych skutków stymulacji fiskalnej w USA i w Niemczech. „Kluczowymi przesłankami za rewizją w górę prognoz na 2018 i 2019 r. są: obniżka podatków i wzrost wydatków publicznych (...) w USA oraz znacząco luźniejsze otoczenie fiskalne w Niemczech” – czytamy w raporcie OECD. Prognozy wzrostu PKB dla Stanów Zjednoczonych na 2018-19 podwyższono o 0,4 pkt. proc. i 0,7 pkt. proc. do 2,9 proc. i 2,8 proc. OECD wyliczyła także, że stymulacja fiskalna w USA wzmocni dynamikę PKB w tym kraju o 0,5-0,75 pkt. proc. rocznie w latach 2018-19.

Rosja stawia najwięcej barier

Mimo że gospodarka globalna będzie w tym i w następnym roku zwyżkować, OECD ostrzega przed zagorzeniami jakie niesie za sobą protekcjonizm w handlu. Pozostaje on kluczowym ryzykiem, który może negatywnie wpłynąć na zaufanie, inwestycje i miejsca pracy. Zdaniem OECD wojna handlowa może zniweczyć wzrosty z ostatnich lat. Problemy związane z protekcjonizmem dostrzega także Komisja Europejska. Jak wynika z zeszłorocznego raportu KE, pod koniec 2016 roku w ponad 50 krajach będących partnerami handlowymi UE istniały 372 bariery. Aż 36 z nich wprowadzono w 2016 r. Najwięcej przeszkód handlowych wprowadziła Rosja, Brazylia, Chiny i Indie. Z danych KE wynika, że większość nowych środków protekcjonistycznych zgłoszonych w 2016 r. pojawiło się w Rosji i w Indiach oraz w Szwajcarii, Chinach, Algierii i Egipcie.

Obrona przed euroegoizmem

Przed protekcjonizmem ostrzega także Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Profesor Tomasz Grzegorz Grosse w raporcie „Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie ku protekcjonizmowi” stoi na stanowisku, że polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia instrumentów ochronnych dla krajowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach uznawanych za strategiczne. Zdaniem eksperta rozważania na temat ochrony polskiej gospodarki są konieczne, jeśli weźmiemy pod uwagę ogólny trend protekcjonistyczny niektórych państw członkowskich wobec rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej.

– Coraz bardziej widoczna jest tendencja do odgórnego wpływania przez regulacje unijne na to, kto jest bardziej, a kto mniej konkurencyjny na rynku wewnętrznym, oraz na podział kosztów i korzyści między podmioty uczestniczące w wymianie gospodarczej – pisze w raporcie Grosse. – Zamiast więc oparcia regulacji unijnych na maksymalnym poszerzaniu czterech swobód traktatowych, normą stają się coraz częściej rozwiązania ochronne preferowane przez niektóre państwa członkowskie, które zmieniają zasady konkurencyjności na niekorzyść pozostałych państw UE.

 

Opublikowano w Gospodarka

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, państwo przejmuje część własności w sektorach, które mają strategiczne znaczenie dla gospodarki. Taka ingerencja choć pomaga ustabilizować sytuację branży, to może się odbić na konkurencyjności i wynikach działających w niej firm – wynika z raportu DNB Bank Polska i firmy doradczej PwC. Zaangażowanie państwa ma też przełożenie na ocenę ratingową przedsiębiorstwa, która potwierdza jego wypłacalność i wiarygodność kredytową. – Właściciel państwowy może mieć pozytywny wpływ na ocenę ratingową przedsiębiorstwa, ponieważ stoi za nim duże zaplecze w postaci Skarbu Państwa – zauważa Marcin Petrykowski, dyrektor zarządzający S&P w Polsce.

Opublikowano w Gospodarka

Kolejny raz handlowcom udało się uniknąć podatku, będą mieli jednak problem z wolnymi niedzielami. Po raz pierwszy nie otworzą sklepów 11 marca. Czy odbije się to na ich sytuacji finansowej? W nowe reguły gry, handel detaliczny wchodzi po bardzo udanym dla siebie roku, większość firm znajduje się w silnej i dobrej kondycji finansowej, choć z niemałą kwotą zaległości wobec kontrahentów i banków przekraczającą 1,57 mld zł – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Bisnode Polska.

Opublikowano w Gospodarka

Starzejące się społeczeństwo i zwiększony popyt na świadczenia medyczne, brak lekarzy i pielęgniarek, który wymusza podwyżki ich wynagrodzeń, oraz konieczność inwestowania w nowoczesne technologie i sprzęt diagnostyczny – to główne czynniki, które składają się na wzrost kosztów opieki medycznej. Dotyczy to zarówno publicznej służby zdrowia, jak i coraz popularniejszego w Polsce sektora prywatnego. Podmioty prywatne coraz częściej decydują się na waloryzację cen usług medycznych, żeby utrzymać wysoką jakość opieki.

Opublikowano w Gospodarka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 30 stycznia umowę na zaprojektowanie i budowę 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61, z Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. 

Opublikowano w Gospodarka