Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Najnowsze technologie stają się jednym z głównych czynników zmian w obszarze podatków. Blisko połowa firm działających w Polsce uważa, że automatyzacja procesów podatkowych będzie miała znaczący wpływ na ich pracę w ciągu najbliższych kilku lat. Aż 91% przedsiębiorstw spodziewa się, że nowe rozwiązania technologiczne pomogą w usprawnieniu procesu raportowania, a zdaniem 87% respondentów przyczynią się do zmniejszenia liczby ludzkich błędów. 

Opublikowano w Podatki
poniedziałek, 19 listopad 2018 08:40

Konkurs „Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości"

Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości" to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".

  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.
Opublikowano w Podatki
wtorek, 23 październik 2018 08:51

Dajmy szansę Rzecznikowi Praw Podatnika

Powołanie Rzecznika Praw Podatnika zasługuje na poparcie ponieważ obecnie prawa podatników nie są odpowiednio chronione. Wątpliwości budzi umiejscowienie go de facto w strukturach organów podatkowych, czy prawo odwołania rzecznika, przysługujące ministrowi finansów, bowiem może ograniczyć to jego swobodę w prowadzeniu sporów z resortem finansów i podległymi mu organami. Jednak łączenie go z innymi rzecznikami nie jest rozwiązaniem tego problemu, a tworzy nowe - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. 

Opublikowano w Podatki
czwartek, 11 październik 2018 11:35

XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?

„Czy czas już na nową ordynację podatkową?” - na to pytanie próbowali odpowiedzieć we wtorek w Warszawie doradcy podatkowi, prawnicy, przedstawiciele świata nauki, administracji skarbowej, sędziowie sądów administracyjnych oraz Ministerstwa Finansów i innych instytucji, którzy spotkali się na konferencji „XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?”, zorganizowanej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Opublikowano w Podatki

Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty nie tylko klientom detalicznym, lecz również lokalnym restauracjom czy stołówkom. Zostaną też zwolnieni z obowiązków administracyjnych na starcie takiej działalności i będą mogli skorzystać z zachęt podatkowych – to główne zmiany w ustawie dotyczącej małych producentów żywności, nad którą pracuje Sejm.

Opublikowano w Prawo

Od prawie trzech lat przedsiębiorcy czekają na nową Ordynację Podatkową -  akt prawny, którego jednym z głównych celów jest ochrona praw podatnika w relacjach z organami podatkowymi. Proponowana opłata za interpretację w skomplikowanej sprawie w wysokości 2000 zł przeczy dobrym intencjom resortu finansów i utrudni firmom dostęp do interpretacji przepisów.

Opublikowano w Podatki

W I kwartale 2018 r. pojawiło się wiele nowych projektów legislacyjnych, niezwykle istotnych z punktu widzenia pracodawców. Czekają nas m.in. zmiany w prawie zamówień publicznych oraz uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Opublikowano w Podatki

W Polsce, pod względem prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu, jest jeszcze wiele do nadrobienia. Takie wnioski płyną z analizy międzynarodowych rankingów gospodarczych, gdzie w trzech z czterech zestawień, Polska osiągnęła gorszy wynik niż rok wcześniej. Aby to zmienić należy naprawić polski system podatkowy, uczynić go prostym, logicznym i zrozumiałym. Niezbędne jest napisane szeregu ustaw podatkowych na nowo i obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. To rekomendacje Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, które zostały omówione w ramach tegorocznej prezentacji raportu „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2018”.

Opublikowano w Podatki

Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę do prac sezonowych, muszą pamiętać o rozliczeniu dochodów z tego tytułu przed polskim fiskusem. Dotyczy to też dochodów z wynajmu nieruchomości za granicą czy sprzedaży akcji. Przy takim rozliczeniu podatnik musi koniecznie zweryfikować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obowiązek rozliczenia podatku w Polsce nie obejmuje rodaków, którzy na stałe mieszkają i pracują poza krajem.

Opublikowano w Podatki

– Polska ma silną pozycję. Dynamiczny rynek pracy wraz z programem Rodzina 500 + przyczynił się do znacznego rozwoju gospodarczego – powiedział Mari Kiviniemi, zastępca sekretarza generalnego OECD, podczas prezentowania wyników raportu dotyczącego sytuacji ekonomicznej w naszym kraju.

Opublikowano w Gospodarka
Strona 1 z 13