Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

22 lutego br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja naukowa, poświęcona Krajowej Administracji Skarbowej pt. „Krajowa Administracja Skarbowa – nowoczesne rozwiązanie dla rozwoju kraju". Konferencja organizowana była w partnerstwie z Bankiem Światowym.

Opublikowano w Podatki
Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz budżet UE to główne tematy spotkania Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), które odbyło się 21 lutego 2017 r. z udziałem wiceministra finansów Piotra Nowaka.
Opublikowano w Finanse
niedziela, 19 luty 2017 21:25

Jak rozliczyć dochody z Holandii

Jednym z krajów, w których zamieszkuje największa liczba emigrantów z polski, jest Holandia. Dochody z pracy w tym kraju powinny być rozliczone w Polsce, a zatem problem opodatkowania tego rodzaju dochodów holenderskich jest wciąż aktualny wśród niderlandzkiej grupy polonijnej. 

Opublikowano w Podatki

1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Opublikowano w Podatki

13 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Opublikowano w Podatki

[21.12.2016] W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Zasadniczym celem ustawy jest uregulowanie w jednym akcie prawnych zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych wraz z ich uporządkowaniem, w związku z tym, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpił wzrost mobilności podatników oraz liczba transakcji transgranicznych.

Opublikowano w Podatki

Ministerstwo Finansów – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – przypomina, że w dniu 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Opublikowano w Podatki

Wspólne działania funkcjonariuszy katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Regionalnej w Warszawie pozwoliły na zatrzymanie 6 osób związanych z dokonaniem wyłudzeniem ponad 104 milionów zł z SK Banku w Wołominie.  

Opublikowano w Finanse

Rok 2017 to wejście w życie ogromnych zmian w Ordynacji Podatkowej (dalej: OP). Dotyczą one m.in. reformy struktury administracji podatkowej, zwiększenia zakresu kontroli podatników przez organy podatkowe oraz takich kwestii jak składanie pełnomocnictw oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności podatkowych. Rozmiar tego artykułu nie pozwala na kompleksowe omówienie wszystkich zmian, z tego powodu poniżej opisane zostaną jedynie wybrane z najważniejszych zmian regulacji prawnych w OP.

Opublikowano w Podatki

04.02.2017 r., w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbyła się konferencja "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę". Spotkanie, które Radosław Sikorski skomentował na twitterze krótko: „przyznaję, że nie nadążam intelektualnie”.

Opublikowano w W polityce