Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

czwartek, 24 maj 2018 08:20

Raport: Poprawiła się sytuacja materialna Polaków

Źródło 
Raport: Poprawiła się sytuacja materialna Polaków

Coraz więcej Polaków twierdzi, że żyje się im dobrze lub bardzo dobrze, wzrasta też ilość osób deklarujących całkowite bezpieczeństwo materialne – wynika z najnowszego raportu CBOS.

CBOS już od wielu lat bada zmiany zachodzące w sytuacji materialnej Polaków. Jak przyznają badacze tegoroczne wyniki ich badań wpisują się w trwający od kilku lat trend poprawy wskaźników położenia materialnego obywateli naszego kraju.

Żyje się nam coraz lepiej

Ponad połowa badanych Polaków (53 proc.) deklaruje, że żyje na przeciętnym poziomie – starcza im na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy. Mniej więcej co czwarty respondent ma większą swobodę finansową – starcza mu na wiele bez specjalnego oszczędzania (26 proc.) bądź też może sobie pozwolić na pewien luksus (2 proc.). Mniej niż co piąty deklaruje, że żyje skromnie – musi na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować (17 proc.). Tylko 2 proc. badanych twierdzi, że żyje bardzo biednie i że nie starcza im nawet na podstawowe potrzeby. Jak przyznają badacze, w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem nieznacznie przybyło osób deklarujących, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze (wzrost wskazań o 2 punkty procentowe), ubyło zaś tych, którzy określają swój poziom życia jako średni (o 2 punkty). Dodatkowo, jak czytamy w raporcie, biorąc pod uwagę perspektywę dwudziestopięcioletnią, można zauważyć bardzo wyraźną poprawę własnych ocen sytuacji finansowej Polaków. Na początku lat dziewięćdziesiątych osób deklarujących skromne lub biedne życie było wielokrotnie więcej niż tych zadowolonych ze swojego położenia materialnego. W roku 1993 zaledwie 3 proc. badanych twierdziło, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze, natomiast 51 proc. deklarowało, że żyje skromnie lub biednie.

Badanie CBOS dowodzi, że sytuacja finansowa Polaków w znacznej mierze zależy od ich poziomu wykształcenia. Duże znaczenie ma także wiekiem oraz miejscem zamieszkania. Swoją sytuację materialną gorzej oceniają respondenci starsi, gorzej wykształceni oraz mieszkający w mniejszych miejscowościach. Aż jedna trzecia ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (33 proc.), ponad jedna czwarta respondentów w wieku 65 lat i więcej (27 proc.) oraz 22 proc. mieszkańców wsi deklaruje, że żyje skromnie lub bardzo biednie.

Nie boimy się biedy

Znacząca większość badanych, bo aż 78 proc., nie obawia się biedy. Mimo to ponad jedna czwarta boi się, że ich sytuacja materialna może się pogorszyć. Jednak niewiele mniejsza grupa ankietowanych (37 proc.) jest spokojna, że finansowo sobie poradzi. W ciągu ostatniego roku zmniejszył się odsetek badanych obawiających się biedy (o 6 punktów procentowych), a zwiększył – niewyrażających takich obaw (o 6 punktów), w szczególności zaś przybyło tych, którzy są całkowicie spokojni o swoją sytuację finansową (wzrost o 7 punktów). Zarejestrowane w tym roku zmiany, podobnie jak w przypadku wcześniej analizowanego wskaźnika, wpisują się w dłuższy trend. Jak podaje CBOS, w ciągu ostatnich dwudziestu lat znacząco zmniejszył się odsetek badanych obawiających się biedy. Najwięcej takich obaw Polacy wyrażali w roku 2003, kiedy to ponad połowa ankietowanych (56 proc.) deklarowała, że w mniejszym lub większym stopniu obawia się biedy. Jak dodają badacze tegoroczne wyniki są najlepsze z dotychczas notowanych – obecnie najmniej ankietowanych, odkąd CBOS pyta o te kwestie, obawia się biedy, a najwięcej jest spokojnych o swoją finansową przyszłość.

Warunki materialne także na plusie

Większość badanych Polaków pozytywnie ocenia także warunki materialne swoich gospodarstw domowych (56 proc.), dwie piąte (39 proc.) ocenia je jako przeciętne. Tylko 5 proc. respondentów ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego negatywnie. Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech dekad nastąpiła ogromna poprawa warunków materialnych gospodarstw domowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych relatywnie niewielu respondentów było z nich zadowolonych – oceny negatywne zdecydowanie przeważały nad pozytywnymi. W kolejnych latach postrzeganie warunków materialnych poprawiało się. Szczególnie dużą dynamikę tego trendu badacze zarejestrowali w okresach ożywienia gospodarczego. Niezmiennie od sierpnia 2006 roku osób zadowolonych z własnych warunków materialnych jest więcej niż niezadowolonych, a przewaga ta wciąż się powiększa. Mniej więcej od trzech lat zadowolenie z warunków materialnych gospodarstw domowych przeważa nie tylko nad niezadowoleniem, ale również nad ocenami przeciętnymi.

 

 
 
Czytany 479 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.