Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

niedziela, 16 luty 2020 21:07

Sejm RP przyjął budżet na 2020 r. Eksperci biją na alarm

Źródło 
Sejm RP przyjął budżet na 2020 r. Eksperci biją na alarm

„Resort finansów prowadzi odpowiedzialną politykę finansową Państwa, czego dowodem jest przyjęta dziś ustawa budżetowa na 2020 r. Polskie finanse mają się dobrze, dlatego nasz budżet w tym roku nie będzie miał deficytu. Oparty jest na solidnych podstawach. W połączeniu z dobrymi dochodami wszystko to tworzy silne fundamenty dla polskiej gospodarki i pewne źródło finansowania programów prospołecznych.” – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Najważniejsze parametry budżetowe na 2020 r.

- prognoza dochodów budżetu państwa - 435,3 mld zł,

- limit wydatków budżetu państwa - 435,3 mld zł,

- całkowite zbilansowane dochodami wydatków budżetu państwa, co oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa,

- deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,2 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),

- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.), - wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.). Dochody

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m. in. wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego jak również działań mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkiem PIT.

Bez znacznego wzrostu inwestycji krajowych czeka nas w najbliższych latach kontynuacja spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego do poziomu niewiele wyższego niż w wysoko rozwiniętych krajach UE. Przedsiębiorców niepokoi, że biurokracja, niejasne prawo i jego opresyjność wywołują strach przed utratą rodzinnych biznesów i osobistych wolności

W prognozie uwzględniono ponadto zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, efekt rozszerzenia Małego ZUS, a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia „szarej strefy” w obrocie odpadami.

Wśród działań, mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego osób fizycznych, które będą miały wpływ na dochody budżetowe w 2020 r., należy wymienić:

- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł,

- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent,

- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Budżet na 2020 r. uwzględnia również po stronie dochodowej prognozę wpłaty z zysku NBP w wysokości 7,2 mld zł. Na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE.

Wydatki

W ramach limitu wydatków budżetu państwa zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań przy dalszym spadku rok do roku planowanych kosztów obsługi długu Skarbu Państwa.

W szczególności zapewniono m.in. rozszerzenie finansowania Programu „Rodzina 500+”, finansowanie programu inwestującego w edukację polskich dzieci „Dobry start” obejmującego jednorazowym wsparciem wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, a także finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego dodatkowego wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dodatkowego, rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury.

Ponadto zapewniono finansowanie rządowych programów infrastrukturalnych (drogowych oraz kolejowych), w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (fundusz wspierający odbudowę sieci autobusowych połączeń lokalnych i walkę z wykluczeniem komunikacyjnym).

Niski wskaźnik inwestycji

Rząd tworzy optymistyczne prognozy, ale eksperci biją na alarm. 

- Polska gospodarka potrzebuje inwestycji. Także tych państwowych, ale przede wszystkim tych prywatnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych - pisze Marek Goliszewski, prezes BCC, jednej z największych organizacji pracodawców Polsce. - Tymczasem, krajowe spadły w ostatnim okresie do 13% PKB, poziomu jednego z najniższych w UE. Po 2022 r. silnie zmniejszy się dopływ środków unijnych. Bez znacznego wzrostu inwestycji krajowych czeka nas w najbliższych latach kontynuacja spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego do poziomu niewiele wyższego niż w wysoko rozwiniętych krajach UE. Przedsiębiorców niepokoi, że biurokracja, niejasne prawo i jego opresyjność wywołują strach przed utratą rodzinnych biznesów i osobistych wolności. Wielu w odpowiedzi  ogranicza   inwestowanie. Koszty takiego traktowania ponoszą, i poniosą,  wszyscy. Premier Morawiecki doprowadził do uchwalenia Konstytucji Biznesu, chroniącej prawa przedsiębiorców. Jednak jej zasady muszą być szeroko i głęboko upowszechniane w aparacie kontrolnym państwa, po to, aby były przestrzegane. Liczymy na dalszą współpracę z Krajową Administracją Skarbową, z którą BCC zawiązał koalicję na rzecz zwalczania szarej strefy. Musimy zbudować prawdziwe, oparte na zaufaniu,  partnerstwo biznesu z fiskusem. Łatwiej wtedy będzie zachęcić przedsiębiorców do inwestowania.

 

 

Czytany 478 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.