Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

poniedziałek, 04 styczeń 2021 09:30

Nowe zasady wymiany zużytych lub zniszczonych pieniędzy

Źródło 
Nowe zasady wymiany zużytych lub zniszczonych pieniędzy

Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety Narodowego Banku Polskiego można wymienić na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce.

W celu ułatwienia klientom wymiany zużytych lub uszkodzonych banknotów waluty polskiej Narodowy Bank Polski wprowadził od 1 października 2020 r. zmiany do zarządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku tych zmian osoby fizyczne mają dodatkowo możliwość przesyłania wniosku wraz ze zużytymi lub uszkodzonymi banknotami waluty polskiej przesyłką pocztową lub kurierską do Centrali Narodowego Banku Polskiego przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 00-919 w Warszawie.

Łączna wartość banknotów nie może przekroczyć kwoty 2000 zł. Formularz wniosku obowiązujący przy tym trybie wymiany zawarty jest w zarządzeniu nr 20/2020 Prezesa NBP z dnia 17 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrot równowartości wymienionych banknotów przekazywany będzie na wskazany we wniosku rachunek osoby fizycznej przesyłającej banknoty do wymiany.

Ogólne zasady wymiany

Banki zobowiązane są – na mocy zarządzania prezesa NBP – wymienić zniszczony banknot, jeśli więcej niż 45 proc. jego pierwotnej powierzchni zachowało się w jednym kawałku i możliwe jest rozpoznanie jego nominału.

Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej.

Banknot, który zachował ponad 75 proc. powierzchni, a także banknot przerwany bądź poplamiony, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną.

Ogólna zasada odnosząca się do zniszczonych lub zużytych monet jest taka, że wymianie podlegają monety, oraz ich elementy (rdzeń i pierścień), które mają uszkodzenia typu mechanicznego.

Szczegółowe zasady wymiany

Szczegółowe zasady wymiany zniszczonych lub zużytych pieniędzy określa zarządzenie Prezesa NBP nr 31/2013 r., którego treść zamieszczamy poniżej. Formularze dokumentów obowiązujących przy dokonywaniu wymiany zawarte są w zarządzeniu.

Czytany 139 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.