Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Dobrze już było – taki wniosek płynie z najnowszej edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Poziom zatorów płatniczych w gospodarce rośnie trzeci kwartał z rzędu. Już co piąta polska firma twierdzi, że zjawisko niepłacenia za wystawione faktury narasta, a co czwarta uważa że w kolejnym kwartale będzie jeszcze gorzej.

Opublikowano w Finanse
  •  
  • 94,5 proc. przedsiębiorców złożyło w terminie JPK_VAT za styczeń 2018 r.
  • Spośród 650 mln faktur – 85 tys. będzie wymagać szczegółowego sprawdzenia przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).
  • Część przedsiębiorców otrzyma e-maile lub SMS z prośbą o weryfikację swoich rozliczeń.
Opublikowano w Podatki

 W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej [1]. Obowiązkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupującemu [2].

Opublikowano w Podatki

Zgodnie z art. 46 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH) za prowadzenie spraw spółki wspólnik (także spółki komandytowej) nie otrzymuje wynagrodzenia.

W praktyce zdarza się że komplementariusze obciążają jednak spółki komandytowe za realizowane czynności zarządcze obejmujące prowadzenie spraw spółki. Czy w sytuacji gdy komplementariusz spółki komandytowej wystawi fakturę z podatkiem VAT należnym wg stawki 23% spółce komandytowej służy prawo do pomniejszenia wartości podatku należnego o podatek naliczony wynikający z treści takiej faktury?

Opublikowano w Podatki
czwartek, 12 grudzień 2013 10:36

Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).

Rozporządzenie wykonawcze jest ściśle związane z nowelizacją przepisów dotyczących fakturowania, a konkretnie art.  106o – 106q ustawy o VAT i określa:

Opublikowano w Podatki

Niejasne zasady utrudnią korzystanie z prawa do obniżania VAT. Wkrótce księgowi będą mieli pełne ręce roboty, ale eksperci podpowiadają, że właściciele firm mogą im ułatwić pracę

Odliczenie podatku naliczonego Obecnie podatek pomniejsza się o VAT naliczony, rozliczając okres, w którym otrzymano fakturę albo dokument celny. Po zmianach decydujący będzie termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedającego. Znowelizowane przepisy stawiają jednak zastrzeżenie — odliczenie nie jest możliwe wcześniej niż za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę lub inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji.

Opublikowano w Podatki