Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Gospodarka

Gospodarka 4.0 oparta na nowoczesnych technologiach takich jak chmura obliczeniowa, big data czy internet rzeczy zakłada wykorzystanie sieci 5G. Dzięki…
W 2022 roku tempo wzrostu PKB w Polsce spadnie do nieco poniżej 3 proc., a inflacja wzrośnie do 3,2 proc.…
Według najnowszej prognozy OECD, w 2019 r. Polska będzie 4. najszybciej rozwijającym się krajem świata. Pod względem tempa wzrostu PKB,…
Smog – zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej – odpowiada za ok. 10 proc. przedwczesnych zgonów na świecie i kosztuje unijną gospodarkę nawet…
Lata wysokiego wzrostu gospodarczego pozwoliły nam awansować w rankingu największych gospodarek świata. Czy nasza gospodarka rzeczywiście wyprzedza takie potęgi jak…
Przy okazji dyskusji o ustanowieniu dodatkowego dnia wolnego, czy też tego ile kosztuje nas każdy tzw. długi weekend, ekonomiści wypowiadają…
Jednym z głównych tematów posiedzenia Gospodarczego Gabinetu BCC, które odbyło się 10.04.b.r., była tzw. „5 Kaczyńskiego”, która według rządowych szacunków…
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski. Przygotowane rozwiązania pozwolą…
Jak pokazują badania niemieckie, wypracowanie Konstytucji Firmy Rodzinnej zwiększa szanse firmy na bezpieczny transfer biznesu do następnego pokolenia z 30…
Przeglądając oferty deweloperów, od pewnego czasu można odczuć swoiste déjà vu – ceny lokali zbliżyły się, a w niektórych miastach…
Po pięciu kwartałach utrzymywania się powyżej 5 proc., dynamika polskiej gospodarki uległa w ostatnich miesiącach ubiegłego roku niewielkiemu spowolnieniu. Tendencja…
Płaca minimalna w Polsce stale wzrasta od 2000 roku. Nowe stawki mają zastosowanie do wszystkich zawodów i branż, niezależnie od wielkości…
"Wstępne dane wskazują, że w 2018 r. zredukowaliśmy deficyt budżetu państwa do 10,4 mld zł, tj. 25,1 proc. wartości planowanej…
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości to instytucja na miarę wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej. Jej celem jest wsparcie transformacji polskiej gospodarki i…
Po fatalnym 2016 roku i dobrym – zarówno pod względem notowań indeksów giełdowych, jak i wzrostu PKB – 2017 polska gospodarka ma…
Polska w tegorocznym raporcie Banku Światowego Doing Business zajęła 33 miejsce na 190 badanych krajów, co wskazuje na spadek wyników…
Polski e-commerce wart jest blisko 8 mld dol. i rośnie w tempie ok. 10 proc. rocznie – wynika z danych PayPal. To mniej…
Polska jest w europejskiej czołówce zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji piwa, która od kilku lat utrzymuje się na stabilnym poziomie…
Wszystko wskazuje na to, że inflacja osiągnęła w lipcu swój tegoroczny szczyt. W kolejnych miesiącach będzie coraz słabsza, być może…
HRE Index potwierdza stabilną kondycję sektora nieruchomości w I kwartale 2018 roku, jednakże wskazuje na niepokojące sygnały odnotowane w sektorze…
Zagraniczne firmy stawiają na Polskę. Już 20 inwestorów zapowiedziało, że w tym roku, to u nas rozpoczną nowe projekty. Dominują…
W pierwszym kwartale br. PKB wzrósł o 5,2 proc. (o 0,1 pkt proc. więcej niż w szybkim szacunku) w porównaniu…
Obecnie 11,8% Polaków rozważa zagraniczny wyjazd zarobkowy. To wynik o 2 p.p. niższy niż w poprzedniej edycji badania „Migracje Zarobkowe…
Obroty w branży budowlanej w Polsce były większe w 2017 r. w porównaniu do 2016 r., a zyski wzrosły o…
Pierwszy kwartał na rynku ropy naftowej zakończył się zwyżką notowań tego surowca. Na początku stycznia notowania amerykańskiej ropy WTI poruszały…
We wszystkich krajach G20 tempo reform w ubiegłym roku było podobne do stosunkowo wolnego tempa obserwowanego w ciągu ostatnich dwóch…
Ewolucja sytuacji wokół wojen celnych będzie głównym tematem dla rynków finansowych. Interesującym będzie, czy inne kraje (w tym głównie Chiny)…
Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2018…
Przewodnicząca Komisji ds. Równości i Praw Człowieka, Rebecca Hilsenrath, ogłosiła, że firmy, które do 4 kwietnia nie przedstawią raportu na…
Produkcja, HoReCa i handel to sektory, które w I kwartale br. oceniają swoją sytuację lepiej niż w ostatnim kwartale ubiegłego…
Unia Europejska jest związkiem państw opartym na wspólnym rynku ze swobodnym przepływem dóbr i usług. Integracja jest na tyle rozbudowana,…
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła szacunki dynamiki światowego PKB na lata 2018-19 do 3,9 proc. rocznie, o 0,2…
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, państwo przejmuje część własności w sektorach, które mają strategiczne znaczenie dla gospodarki. Taka ingerencja…
16 marca w Olivia Sky Club gdańskiego Olivia Tower, odbyło się spotkanie, organizowane wspólnie przez RB Akademię i Regionalną Izbę…
– Polska ma silną pozycję. Dynamiczny rynek pracy wraz z programem Rodzina 500 + przyczynił się do znacznego rozwoju gospodarczego…
Gorzej zarabiają od mężczyzn, są mniej aktywne zawodowo, bardziej lubią zakupy i wydawanie pieniędzy, chętniej od mężczyzn zaciągają kredyty, a…
Kolejny raz handlowcom udało się uniknąć podatku, będą mieli jednak problem z wolnymi niedzielami. Po raz pierwszy nie otworzą sklepów…
Ponad 405 mld EUR wyniosła w ubiegłym roku wartość polskiego obrotu towarowego z zagranicą – wynika ze wstępnych danych GUS…
Ponad dwie piąte Polaków ocenia stan gospodarki kraju jako dobry, a ponad połowa z nas jest zadowolona ze swoich warunków…
Wzrost PKB na świecie w 2016 r. kształtował się na poziomie 3,1 proc., odnotowując spadek dynamiki wzrostu o 0,1 proc.…
Starzejące się społeczeństwo i zwiększony popyt na świadczenia medyczne, brak lekarzy i pielęgniarek, który wymusza podwyżki ich wynagrodzeń, oraz konieczność inwestowania w nowoczesne technologie…
Dochody budżetu państwa w 2017 r. według szacunkowych danych wyniosły 350,5 mld zł. Wydatki - 375,9 mld zł, tj.. 97,7 proc., a deficyt…
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 30 stycznia umowę na zaprojektowanie i budowę 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61, z…
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 roku był realnie wyższy o 4,6 proc. w porównaniu z 2016…
Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może spowodować zmniejszenie obrotów handlu detalicznego w Polsce. Wartość sprzedaży detalicznej wzrosła w 2017 roku…
Prawie jedna czwarta ludności Polski to osoby po sześćdziesiątym roku życia. Przeciętne świadczenie emerytalne z ZUS wyniosło w 2016 r.…
  Eksperci Banku Światowego (BŚ) w najnowszym raporcie (Global Economic Prospects, January 2018) prognozują dalsze ożywienie w gospodarce światowej w…
Jak wynika z raportu „Robot w służbie księgowości”, 2/3 badanych uważa, że nowe technologie – w tym narzędzia sztucznej inteligencji – wykorzystywane…
Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia unijnej waluty. Obecnie spełniamy wszystkie kryteria umożliwiające wejście do strefy…
Obok Ukraińców, którzy są najliczniejszą grupą imigrantów zarobkowych, do Polski coraz chętniej przyjeżdżają obywatele Białorusi. W pierwszym półroczu 2017 pracodawcy…
Według opublikowanej przez CBA informacji na temat przestępczości korupcyjnej w Polsce - „Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w…
Polska jest jednym z liderów w wykorzystaniu środków unijnych dostępnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Spośród wszystkich sektorów jednym z najbardziej…
Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszyła…
Co roku do nielegalnego obrotu trafia 24 mln litrów 100 proc. alkoholu. W tym ok. 18 mln litrów skażonego alkoholu,…
GUS przedstawił raport zawierający zestaw wskaźników umożliwiających ocenę istotnych obszarów jakości życia. W diagnozie wyodrębniono dziewięć obszarów tematycznych, wśród nich…
Sektor motoryzacyjny notuje w tym roku wyjątkowe wzrosty. Eksperci zauważają, że ten rozwój może jednak zahamować niedobór pracowników i pogłębiające się luki…
Według opracowań Unii Europejskiej, najdotkliwsze braki pracowników w UE dotyczą specjalistów z branży STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), informatyków, położnictwa…
W następnym budżecie UE pieniądze dla Polski będą mniejsze, ponieważ Polska jest zamożniejszym krajem, niż była - powiedział we wtorek…
Segment SUV-ów jest jednym najszybciej rosnącym rynku motoryzacyjnym. Ten trend chce wykorzystać DS Automobiles – najmłodsza marka w portfolio Grupy PSA,…
PGNiG podpisało średnioterminowy, pięcioletni kontrakt z firmą Centrica LNG na dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych - poinformował we wtorek…
W dwóch akcjach wymierzonych w nielegalny hazard w województwach mazowieckim i łódzkim funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zarekwirowali 53 nielegalne automaty…
Strona 1 z 5