Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

środa, 07 luty 2018 12:20

Raport: Rok 2016 nie był najlepszy dla gospodarek rozwijających się

Źródło 
Raport: Rok 2016 nie był najlepszy dla gospodarek rozwijających się

Wzrost PKB na świecie w 2016 r. kształtował się na poziomie 3,1 proc., odnotowując spadek dynamiki wzrostu o 0,1 proc. wobec 2015 r. – wynika z najnowszych danych GUS.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w publikacji „Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego” rok 2016 nie był najlepszym czasem dla gospodarek rozwijających się. Zaobserwowano na nich zahamowanie wzrostu gospodarczego, co zdaniem analityków spowodowane było pogarszającej się sytuacji gospodarki chińskiej. Także gospodarki rozwinięte nie miały najlepszego roku, osiągnęły niższy poziom wzrostu PKB o 0,4 p.proc. I tak przykładowo w Stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy w 2016 r. wyniósł jedynie 1,6 proc. wobec 2,6 proc. w roku poprzednim. Także w Unii Europejskiej zanotowano niższy wzrost PKB, w 2016 wyniósł one 1,9 proc. (wobec 2,2 proc. w 2015 r.).

Polityka monetarna banków bez większych zmian

W 2016 r. polityka monetarna banków centralnych gospodarek rozwiniętych była podobna jak w latach poprzednich. Stopy procentowe nadal były utrzymywane na niskim poziomie. Takie banki centralnie jak EBC i Bank Japonii poprawiały efektywności rynku finansowego przy korzystaniu z niestandardowych polityk monetarnych. Natomiast centralny bank Stanów Zjednoczonych w 2016 r. kontynuował zakończenie luzowania monetarnego. Stopa docelowa funduszy federalnych w USA na koniec 2016 r. wyniosła 0,50–0,75 proc., gdyż decyzją Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku została podniesiona w grudniu, po wcześniejszych zapowiedziach zmian o 0,25 p.b. Europejski Bank Centralny w 2016 r. utrzymywał zaś główne stopy procentowe na niskim poziomie, stopa depozytowa została w marcu 2016 r. obniżona do poziomu – 0,40 proc. Ujemna stopa depozytu w banku centralnym strefy euro w 2016 r. spowodowała, że krótkoterminowe stopy rynku pieniężnego również były okresowo ujemne.

Deprecjacja złotego

Działania podejmowane przez największe banki centralne krajów rozwiniętych przełożyły się na okresowe osłabienie walut gospodarek rozwijających się. W 2016 r. kurs złotego do dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego był determinowany przez zmiany kursów dwóch głównych walut na rynku europejskim: EUR/USD oraz EUR/CHF. Indeks WIG. Rok 2016 r. To czas okresowego wzrost cen akcji oraz cen surowców. Przełożyło się to na występowanie okresowej aprecjacji walut tych krajów, które są głównymi eksporterami surowców. W I półroczu 2016 r. kurs złotego wobec euro odnotował deprecjację, co wiązało się z dalszymi oczekiwaniami rynku związanymi z utrzymywaniem przez EBC ekspansywnej polityki pieniężnej. W II półroczu 2016 r. osłabienie kursu złotego wynikało z dalszego zacieśniania polityki pieniężnej Fed w sytuacji poprawy kondycji gospodarki amerykańskiej, co przyczyniło się do aprecjacji dolara. Czynnikami wpływającymi bezpośrednio na deprecjację złotego były także obawy uczestników rynku związane z możliwością obniżenia ratingu Polski przez agencję Moody’s oraz słabszym od oczekiwanego tempem wzrostu gospodarczego.

WIG zwyżkuje

Jak podaje GUS dobre notowania osiągnął indeks WIG. Na koniec 2016 r. wyniósł on 51 754 pkt, a jego wartość była wyższa o 5 287 pkt w porównaniu do końca grudnia 2015 r. Najniższy poziom indeksu WIG dla danych dziennych odnotowano w styczniu 2016 r., kiedy indeks osiągnął poziom 42 153 pkt (najniższy poziom w 2015 r. indeksu wyniósł 43 887 pkt), natomiast najwyższy wystąpił na koniec grudnia 2016 r. 51 754 pkt (najwyższy poziom indeksu w 2015 r. wyniósł 57 379 pkt). Obroty w ujęciu miesięcznym dla WIG w 2016 r. kształtowały się średnio na poziomie 15,7 mld zł (wobec 16,9 mld zł w 2015 r.), a wielkość ta była niższa od roku poprzedniego (o 7,1%).

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego

W podziale spółek giełdowych GPW na sektory, wyróżnić można spółki zakwalifikowane do sektora „finanse”. W 2016 r. na GPW notowanych było 15 banków, 38 spółek finansowych należących do deweloperów, 9 spółek rynku kapitałowego, 2 spółki z sektora ubezpieczeniowego oraz 35 pozostałych spółek zakwalifikowanych jako „finanse i inne”. Łączna kapitalizacja tych podmiotów wyniosła 681,2 mld zł (61,0% łącznej kapitalizacji wszystkich spółek wobec 64,0% w roku poprzednim). Najwyższą kapitalizację w tej grupie spółek odnotowano dla banków i wynosiła ona 571,6 mld zł, a udział w obrotach GPW tych podmiotów stanowił 26,9%. Spółki ubezpieczeniowe osiągnęły kapitalizację na poziomie 61,3 mld zł, uzyskując udział w obrotach na poziomie 8,8%. Pozostałe podmioty cechowały się względnie niską kapitalizacją i udziałem w obrotach GPW.

 
 
 
Czytany 444 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.