Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

wtorek, 20 luty 2018 19:21

Dobry rok dla polskiego handlu zagranicznego

Źródło 
Dobry rok dla polskiego handlu zagranicznego

Ponad 405 mld EUR wyniosła w ubiegłym roku wartość polskiego obrotu towarowego z zagranicą – wynika ze wstępnych danych GUS przytoczonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W 2017 roku nasz eksport wzrósł o 10,2 proc., osiągając wartość 203,7 mld EUR. Dwucyfrowy wzrost zanotował także polski import. W ubiegłym roku był on wart ok. 203,3 mld EUR, o 12,3 proc. więcej niż przed rokiem. Ubiegłoroczne tempo wzrostu obu strumieni handlu było najszybsze od 2011 r. Jak tłumaczą eksperci wzrost wartości importu wynikał m.in. z utrzymującego się silnego popytu konsumpcyjnego, ożywienia w inwestycjach, wzrostu cen ropy naftowej oraz aprecjacji złotego, a wyniki polskich obrotów towarowych odzwierciedlały wyraźne ożywienie światowej gospodarki, przyspieszenie globalnych obrotów i popytu. Według MFW światowy PKB przyspieszył w 2017 r. o 0,5 pkt. proc., do 3,7 proc. (r/r), a globalny wolumen handlu towarów i usług aż o 2,2 pkt. proc., do 4,7 proc. W obu przypadkach były to najlepsze wyniki od roku 2011. Eksport per capita w 2017 r. wyniósł 5,3 tys. EUR wobec 4,8 tys. EUR w 2016 r. 

Niemcy i Chiny największymi dostawcami Polski

W 2017 roku, podobnie jak rok wcześniej, na liście najważniejszych dostawców towarów do Polski znaleźli się Niemcy – ok. 23 proc. udziału, Chiny – ok. 12 proc., Rosja – 6,5 proc., Włochy – 5,3 proc. i Francja – ok. 4 proc. Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o 10 proc. (do 162,4 mld EUR), w tym do Niemiec nieznacznie ponad 10 proc., Czech o ok. 7,5 proc., Wielkiej Brytanii o 5,5 proc., Francji o 12,5 proc. oraz Włoch o ok. 13,5 proc. Udział UE w całkowitym polskim eksporcie wyniósł ok. 80 proc. Wywóz do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) zwiększył się o ok. 13,5 proc. i wyniósł w 2017 roku 13,6 mld EUR. Wzrosła także, o 19 proc. sprzedaż do krajów WNP, osiągając wartość 12,6 mld EUR.

Słabo z eksportem na rynki nierozwinięte

Niekorzystnie w 2017 r. kształtował się eksport na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się, który zwiększył się zaledwie o 2,6 proc., do ok. 15,1 mld EUR. Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dynamika eksportu do poszczególnych rynków tej grupy rozkładała się bardzo nierównomiernie. Szybko rosła sprzedaż m.in. do Chin (o ok. 19 proc.), Serbii (o prawie 16 proc.) oraz Meksyku (o ok. 26 proc.), wolno zaś na nasz główny rynek eksportowy z tej grupy, czyli Turcji (o ok. 3,5 proc.). Do kilku istotnych państw odnotowano spadek eksportu, w tym m.in. do: Arabii Saudyjskiej (o ok. 13,5 proc.) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich  (o ok. 17 proc.).

Na eksport głównie maszyny i auta

Najważniejszymi pozycjami w polskim eksporcie w ubiegłym roku były maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz ich części i akcesoria. Stanowiły one ok. 24 proc. udziału w łącznym eksporcie. Blisko 12 proc. eksportu staniały pojazdy oraz ich części i akcesoria, 4,8 proc. meble, tyle samo tworzywa sztuczne i artykuły z nich. Jak podkreślają eksperci polska wymiana handlowa z zagranicą ma charakter wewnątrzgałęziowy. W związku z tym struktura przedmiotowa importu zbliżona jest do tej w eksporcie. W 2017 r. największe dodatnie saldo zostało wygenerowane w pozycjach: meble (7,7 mld EUR), pojazdy oraz ich części i akcesoria (4,3 mld EUR), mięso i podroby jadalne (3 mld EUR), drewno i wyroby z drewna (2,6 mld EUR) oraz tytoń i przetworzone namiastki tytoniu (2,2 mld EUR). Największy deficyt zanotowano zaś w pozycjach: paliwa mineralne (9,4 mld EUR), żelazo, żeliwo i stal (3,7 mld EUR) oraz tworzywa sztuczne i artykuły z nich (2,7 mld EUR) oraz chemikalia organiczne (2,6 mld EUR) oraz produkty farmaceutyczne (1,8 mld EUR).

Anna Kwiecień

Czytany 443 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.