Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

poniedziałek, 21 styczeń 2019 07:52

Sejm zakończył prace nad ustawą o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Źródło 
Sejm zakończył prace nad ustawą o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości to instytucja na miarę wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej. Jej celem jest wsparcie transformacji polskiej gospodarki i polskich firm w kierunku przemysłu 4.0. Ma integrować i tworzyć więzi współpracy pomiędzy przedstawicielami małego i dużego biznesu, świata akademickiego oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. 

"Misją Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości będzie kreowanie w Polsce proinnowacyjnej kultury – nie tylko otwartej na nowe technologie, ale gotowej przekształcić polską gospodarkę w taką, która z sukcesem bierze udział w głównym nurcie czwartej rewolucji przemysłowej" – zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

Przejście do nowoczesnej gospodarki, w której zasobność wypracowywana jest w oparciu o szerokie stosowanie rozwiązań Przemysłu 4.0, a więc: sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy, autonomicznych pojazdów, druku 3D, robotyzacji czy blockchainu jest wyzwaniem światowym i dlatego wymaga współpracy oraz zaangażowania wszystkich aktorów życia społeczno-gospodarczego. 

Jednym z podstawowych działań Platformy, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie dyfuzja wiedzy w gospodarce oraz budowanie kompetencji na rynku. Pozostałe obszary działania to budowanie sieci kooperacyjnych oraz ułatwianie dostępu do technologii

"Sprawą niezwykłej wagi jest to, abyśmy integrowali się wokół Przemysłu 4.0 w oparciu o współpracę i zaufanie. Tylko za sprawą interakcji i współdziałania międzyśrodowiskowego możliwe będzie głębsze rozumienie czwartej rewolucji przemysłowej i pozytywne nastawienie, które przyniesie wszystkim grupom społecznym udział w dokonujących się przemianach i w płynących z nich korzyściach" – stwierdziła minister Emilewicz. 

Alians wielu środowisk wokół wyzwań stawianych przez czwartą rewolucję przemysłową pomoże zmienić sposób myślenia i postrzegać ją jako szansę, a nie przykry obowiązek oraz zwiększyć świadomość na temat zachodzących przeobrażeń technologiczno-społecznych. 

"Stworzenie forum dialogu i dzielenia się wiedzą, jakim będzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, ma ogromne znaczenie z uwagi na dostosowanie rynku pracy. Chodzi o to, by kompetencje poszukiwane przez pracodawców miały odzwierciedlenie w programach studiów wyższych, szkół zawodowych i wszelkich kursów specjalistycznych" – dodała minister Emilewicz. 

Na aspekt edukacyjno-mobilizujący Platformy zwrócił uwagę również wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, który kierował pracami nad ustawą: 

"Świat przemysłu wszedł już na kolejny, czwarty poziom. To tempo zmian jest coraz szybsze i polscy przedsiębiorcy, aby odnaleźć się w tych realiach, muszą podejmować odpowiednie kroki, by zwiększać produktywność swoich firm i wzmacniać ich konkurencyjność. Platforma ma w tym pomóc, jednak pamiętajmy, że nie zastąpi ona działań przedsiębiorców. Firmy muszą otwierać się na nowe modele zarządzania, zwiększać cyfryzację, robotyzację czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie tym miejscem, w którym otrzymają niezbędne wsparcie ekspercko-doradcze na tej drodze" – podkreślił Marcin Ociepa. 

Jednym z podstawowych działań Platformy, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie dyfuzja wiedzy w gospodarce oraz budowanie kompetencji na rynku. Pozostałe obszary działania to budowanie sieci kooperacyjnych oraz ułatwianie dostępu do technologii. 

Platforma będzie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym (szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej). Wsparcie to będzie udzielane przedsiębiorcom, podmiotom zarządzającym klastrami innowacyjnymi, podmiotom działającym na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerom społecznym i gospodarczym działającym na rzecz rozwoju. 

Projekt Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest wpisany w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wskazuje reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu rozwoju Polski.

Czytany 484 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.