Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

piątek, 08 luty 2019 13:10

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa za rok 2018

Źródło 
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa za rok 2018

"Wstępne dane wskazują, że w 2018 r. zredukowaliśmy deficyt budżetu państwa do 10,4 mld zł, tj. 25,1 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej. To najniższy deficyt budżetowy od 1998 r., o 14,9 mld zł niższy niż w roku ubiegłym. Wynik ten jest efektem przestrzegania dyscypliny budżetowej, dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac, która pozytywnie wpłynęła na dochody budżetu państwa" - powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska. 

Z wstępnych informacji wynika, że dochody budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 380,1 mld zł i były wyższe niż prognozowano w ustawie budżetowej aż o 24,4 mld zł, a w stosunku do roku ubiegłego były wyższe o 8,5 proc. 

"Dochody podatkowe w 2018 r. wyniosły 349,9 mld zł i były wyższe o 18,2 mld zł w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. Główną przyczyną były wyższe wpływy z podatku VAT, które w 2018 r. są szacowane na 174,9 mld zł, tj. o 18,1 mld zł więcej w stosunku do roku ubiegłego i o ponad 8,9 mld zł więcej w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. Wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa jest, obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań uszczelniających system podatkowy i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie analizy danych. Działania te dotyczyły głównie obszaru podatku VAT, gdzie w znaczny sposób ograniczono straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania. Widoczne są również efekty w zakresie uszczelniania, ograniczenia agresywnej optymalizacji podatkowej i wzrostu compliance w obszarze podatku CIT" – podkreśliła minister finansów prof. Teresa Czerwińska. 

Jeżeli chodzi o stronę wydatkową budżetu państwa to, według szacunkowych danych, wydatki budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 390,5 mld zł, tj. 98,3 proc. planu. 

Niższe wykonanie limitu wydatków budżetu państwa wynikało w znacznej mierze z racjonalizowania wydatkowania środków publicznych i naturalnych oszczędności, co skutkowało niepełnym wykorzystaniem wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018. 

Oszczędności wydatków powstałe w trakcie roku budżetowego pozwoliły przekierować środki budżetowe na inne zadania państwa, m.in. określone w znowelizowanej ustawie okołobudżetowej na 2018 r. 

Ponadto na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 1.339,9 mln zł (0,34 proc. limitu wydatków z ustawy budżetowej na 2018 r.) będzie mogła być wydatkowana do końca marca bieżącego roku. 

„Stymulowanie wzrostu gospodarczego przy konsolidacji fiskalnej pozwoli na stworzenie pewnej przestrzeni dla wyzwań, które pojawią się w długim i średnim horyzoncie czasowym, takich jak: tendencje demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, spowolnienie gospodarcze czy ryzyka w otoczeniu zewnętrznym. Krok po kroku budujemy zrównoważone finanse publiczne" – podsumowała minister Teresa Czerwińska.

Czytany 556 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.