Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

środa, 25 wrzesień 2013 10:33

Usługi zarządcze nie zawsze z podatkiem VAT

Zdarza się często że usługi zarządcze realizowane przez Członków Zarządu wykonywane są na podstawie Kontraktu. W takich przypadkach powstaje wątpliwość co do tego czy członek zarządu Spółki nie działa jako podatnik VAT, który z uwagi na treść art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b Ustawy PTU nie jest uprawniony do zwolnienia od podatku.  

Opublikowano w Podatki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) stwierdził w wyroku o sygn. C-169/12, że polskie przepisy wprowadzające szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) dotyczące usług transportowych, spedycyjnych oraz budowlanych są niezgodne z unijną dyrektywą 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. UE z 2006 r., 347/1, dalej: dyrektywa unijna).

Opublikowano w Gospodarka

Niejasne zasady utrudnią korzystanie z prawa do obniżania VAT. Wkrótce księgowi będą mieli pełne ręce roboty, ale eksperci podpowiadają, że właściciele firm mogą im ułatwić pracę

Odliczenie podatku naliczonego Obecnie podatek pomniejsza się o VAT naliczony, rozliczając okres, w którym otrzymano fakturę albo dokument celny. Po zmianach decydujący będzie termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedającego. Znowelizowane przepisy stawiają jednak zastrzeżenie — odliczenie nie jest możliwe wcześniej niż za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę lub inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji.

Opublikowano w Podatki
Strona 7 z 7