Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

15 stycznia 2021 r. wszedł w życie Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Kwota programu to tym razem 13 mld złotych przeznaczonych dla sektora MŚP. 

Opublikowano w Prawo

Bezrobocie w listopadzie br. wyniosło 6,1% - szacuje resort rozwoju, pracy i technologii.

Opublikowano w Gospodarka

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy

Opublikowano w Prawo

W czwartek 10 września senatorowie zgłosili kolejne poprawki do ustawy ws. kolejnej tarczy dla turystyki i ponownie skierowali projekt do senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. – Mamy nadzieję, że Sejm na najbliższym posiedzeniu przyjmie tę ustawę – mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Branża bardzo liczy na nowe instrumenty wsparcia, m.in. uruchomienie Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego będą wypłacane środki za wykupione przed pandemią wyjazdy.

Opublikowano w Gospodarka

zy zamawiający może unieważnić postępowanie o zamówienie publiczne, powołując się na COVID-19? Czy okoliczności związane z epidemią mogą uchronić wykonawcę przed utratą wadium? – m.in. na takie pytania odpowiadali eksperci podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Opublikowano w Prawo
poniedziałek, 15 czerwiec 2020 06:56

Nowe przepisy dla branży budowlanej

Mniejsze ryzyko finansowe dla inwestorów branży budowlanej, sprawniejszy przebieg prac inwestycyjnych oraz ograniczenie biurokracji - mają zapewnić znowelizowane przepisy budowlane i geodezyjne, które wkrótce zaczną obowiązywać. Były one tematem kolejnego webinarium z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, zorganizowanego przez PARP i Ministerstwo Rozwoju.

Opublikowano w Prawo

W uchwalonej przez Sejm Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe rozwiązania, które odpowiadają na problemy związane z epidemią koronawirusa. 

Opublikowano w Prawo

Przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem, zawarte w rządowym projekcie ustawy Tarczy 4.0, nie powinny być dalej procedowane - uważa Rada Przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa mogą zostać pozbawione - z braku wystarczającego finansowania z innych źródeł - kapitału na rozwój. Oznacza to likwidację wielu miejsc pracy, wzrost bezrobocia i zmniejszenie wpływów budżetowych związanych z ich funkcjonowaniem na polskim rynku.

Opublikowano w Prawo

Mimo tradycyjnego rozdźwięku między związkowcami a pracodawcami w obliczu pandemii obie strony starają się zgodnie działać w celu uratowania firm, a co za tym idzie, miejsc pracy. – Nalegamy na to, aby już dzisiaj, zanim wejdziemy w III kwartał, jak najszybciej zbudować przepisy, które umożliwią pracownikom i pracodawcom przetrwanie tego najcięższego okresu – mówi przedstawiciel Forum Związków Zawodowych. Wśród niezbędnych regulacji wymienia te promujące powrót przedsiębiorstw do pełnego funkcjonowania i utrzymywania zatrudnienia, a także konieczność dostosowywania rozwiązań do poszczególnych branż.

Opublikowano w Prawo

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców to kolejny element, który składa się na tarczę antykryzysową. Po pracach w Sejmie ustawa ogranicza wynagrodzenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, które skorzysta z pomocy do wysokości 400 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Opublikowano w Gospodarka
Strona 1 z 2