Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Podatki

  Interpretacja ogólna z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje…
Resort finansów planuje wprowadzenie ulgi podatkowej dla firm komercjalizujących swoje wynalazki - poinformował PAP dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie…
  Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem, dzięki któremu kredytobiorcy (spółdzielnie, osoby fizyczne) nie będą płacić podatku dochodowego od umorzonych im…
Od momentu wprowadzenia do września ubiegłego roku dane z JPK_VAT pozwoliły resortowi finansów odzyskać 500 mln zł. z podatkowych oszustw.…
1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z…
Istotne dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi budowlanej (budowlano-montażowej) jest określenie momentu wykonania tej usługi. 
Jedną z zalet prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest możliwość rozliczania faktycznie poniesionych wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Koszty firmowe to…
Ministerstwo Finansów nagrodziło najlepszych informatyków i programistów, którzy uczestniczyli w prestiżowym konkursie „MinFinTech”. Laureaci otrzymali do podziału 150 tys. zł…
  Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny,…
W ostatnim czasie w Polsce zostało wprowadzonych wiele ułatwień podatkowych dla przedsiębiorców, a kolejne wejdą w życie już wkrótce. Z…
Zbliża się czas wejścia w życie obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez wszystkich przedsiębiorców, a atmosfera wokół JPK robi się…
Cash Pooling Wirtualny, jak wspomniano, był pierwszym rodzajem optymalizacji wyniku odsetkowego grupy w polskich realiach. Rozwiązanie to nie wiąże się…
Rewolucja technologiczna obejmuje coraz więcej sfer życia. Nie omija to również podatków. Jednym z rozwiązań, który może mieć największy wpływ na…
  Rada ECOFIN przyjęła 5 grudnia 2017 r. pakiet regulacji dotyczących handlu elektronicznego (e-commerce).  Są one kluczowym elementem Strategii Jednolitego…
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż i wielu pracodawców myśli o obdarowaniu swoich pracowników prezentami. Należy przy tym pamiętać, że stanowią…
Spółki notowane na warszawskim parkiecie mogą mieć problem wypełnieniem nowych obowiązków raportowania danych niefinansowych, zgodnie z nowymi zapisami Ustawy o…
Wpłaty na IKZE dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu do zapłaty będziemy mieć niższy podatek.…
Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności. W 2017 roku Polska awansowała w Rankingu Innowacyjności Bloomberga. Raport wskazuje jednak, że słaba współpraca pomiędzy…
  Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: wiceminister finansów, zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski, przedstawiciel biznesu Cezary Kaźmierczak i ekspert z zakresu…
Oferowane rozwiązania mogą różnić się szczegółami operacyjnymi i technicznymi, ale ich istota pozostaje taka sama. W rozwiązaniu opartym o subrogację…
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania m.in. ogranicza agresywne planowanie podatkowe i poprawia konkurencyjność gospodarki. W najbliższym czasie Ministerstwo Finansów rozpocznie…
  Główne założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych: Powszechny – przeznaczony dla ponad 11 milionów pracujących Polaków Współfinansowany przez Państwo -…
1 kwietnia 2018 r. powinien zacząć obowiązywać w Polsce mechanizm podzielonej płatności (split payment) przeciwdziałający wyłudzeniom podatku VAT. 
Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK". W każdy wtorek listopada urzędy…
Minęło już ponad 20 lat od chwili, gdy uruchamiano w Polsce pierwsze rozwiązania cash poolingowe, ale jeszcze dziś otoczenie prawnopodatkowe…
W przyszłym roku zacznie w Polsce obowiązywać znowelizowana ustawa o rachunkowości, która nałoży na duże przedsiębiorstwa obowiązek raportowania społecznego. W Polsce obejmie…
  Nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r., to wynik konsultacji z przedsiębiorcami.  Dzięki zmianom plik…
W trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej organy podatkowe chcąc sprawdzić autentyczność transakcji podatnika przeprowadzają tzw. kontrolę krzyżową (czynności sprawdzające).…
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt istotnych zmian w przepisach dotyczących obu podatków dochodowych (PIT i CIT) w zakresie środków…
  Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny…
Rząd opowiedział się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dla najmniej zarabiających, podniesiono też limit ograniczający…
Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o nieprawidłowym działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie…
Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, natomiast status „małego podatnika CIT" uzyskają firmy o dochodach do…
Firma, która zapłaci kontrahentowi na konto niezarejestrowane przez fiskusa nie będzie mogła zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów -…
Przyjęcie tzw. konwencji MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków mieszkających i żyjących za granicą, w tym w Wielkiej…
„… i znowu nowe programy do faktur,dodatkowy rachunek czyli dodatkowe obciążenia dla firm i jeszcze jednolity plik. Coraz więcej roboty…
Ministerstwo Finansów planuje zachęty podatkowe dla rozwiązań proekologicznych m.in. zerową stawkę akcyzy na CNG - sprężony gaz ziemny, zwolnienie z…
Kontynuując akcję uszczelniania polskiego systemu podatkowego, w szczególności systemu VAT (który stanowi dla krajowego budżetu największe źródło dochodów), Ministerstwo Finansów…
Ryczałtowy podatek w wysokości około 300 zł miesięcznie za zatrudnienie pracownika sezonowego - takie ma być założenie ustawy, której projekt…
Jeśli jpk ma mieć sens musi być nałożone na wszystkich. System musi być szczelny – mówi w wywiadzie dla Dziennika…
W maju br. resort finansów, w komunikatach opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,zaczął ostrzegać przedsiębiorców, że wykorzystanie przez firmy określonych…
Przygotowana przez resort finansów nowelizacja ustawy o podatku dochodowym zakłada m.in. wprowadzenie od 2018 roku podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych czy zaliczanie…
Zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni. Skrócenie terminu będzie możliwe wyłącznie…
Uszczelnienie systemu podatkowego jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów. Po działaniach mających na celu zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom podatku…
W komunikacie z 18 lipca 2017 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniało, jakie są zasady wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej oraz jakie obowiązki…
MF nie wyklucza zmian w stosowaniu obniżonych stawek VAT na żywność, weźmie pod uwagę propozycję stawek 5 proc. i 23…
Polacy pracujący za granicą mają coraz większą świadomość, że mogą odzyskać nadpłacone przez ich pracodawców podatki. Mimo to do odzyskania pozostaje…
Szef Krajowej Administracji Skarbowej analizuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to…
W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy…
W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej (1). Kelner…
Resort finansów przymierza się do podniesienia z 8 proc. do 23 proc. podatku VAT m.in. na smoczki dla dzieci oraz na prezerwatywy.
Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie plików JPK_VAT. Do 7 sierpnia przedsiębiorcy mogą zgłaszać propozycje zmian technicznych i merytorycznych…
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy…
Weryfikacja złożonych za kwiecień i maj 2017 r. jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała niezgodności…
Za półtora roku zacznie obowiązywać nowy, międzynarodowy standard w rachunkowości, który dotyczy umów leasingowych. Rewolucja w rozliczeniach obejmie zwłaszcza duże firmy, banki,…
E-faktury to w Polsce coraz popularniejsze rozwiązanie – nic dziwnego, bowiem niesie ze sobą szereg korzyści, począwszy od mniejszych wydatków,…
Ministerstwo Finansów odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązku odwrotnego obciążenia.
W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów…
Ponad dwa miliony Polaków wciąż nie ma ustalonego kapitału początkowego, który istotnie wpływa na wysokość emerytury - alarmuje NIK. 
Minister Rozwoju i Finansów szykuje rewolucje w płatności VAT. Ma zamiar wprowadzić do polskiego porządku prawnego split payment, czyli podzieloną płatność. Projekt nowych…
Strona 1 z 5