Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Podatki

13 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa…
[21.12.2016] W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa normuje…
Ministerstwo Finansów – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego…
Rok 2017 to wejście w życie ogromnych zmian w Ordynacji Podatkowej (dalej: OP). Dotyczą one m.in. reformy struktury administracji podatkowej,…
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego. Od…
Usługi dodatkowe przeprowadzane przez firmy audytorskie nie są zagrożeniem dla jakości sprawozdań spółek publicznych, a pomysł wprowadzenia audytu przeprowadzanego przez dwie firmy nie przełoży się…
Usługa kompleksowa polegająca na organizacji imprezy sportowej podlega opodatkowaniu VAT według stawki obniżonej w wysokości 8%. Dotyczy to zarówno opłat…
Serwis www o cenach transferowych (transfer pricing, TP) zawiera m.in. informacje o porozumieniach cenowych i przepisach dotyczących cen.
Siedem osób zatrzymano w związku z działalnością grupy przestępczej, która wyłudzała VAT przy wprowadzaniu paliw do obrotu handlowego. Przestępcy wyłudzili…
Rząd chce zmienić PIT tak, aby urząd skarbowy rozliczał podatnika. Zmiana ma ograniczyć koszty, a projekt zmian wpisany jest do…
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zakaz zaliczania do kosztów wydatków opłaconych gotówką na kwotę przekraczającą 15 tys. zł – to…
W ostatnim czasie pisaliśmy o jednym z najbardziej kontrowersyjnych podatków w Europie, który nałożony został w jednej z włoskich miejscowości.…
Projekt w sprawie powołania Krajowej Administracji Skarbowej został zaprezentowany w dniu 18 stycznia 2016 r. przez Podsekretarza stanu w Ministerstwie…
Nowe zasady rozliczania VAT za usługi budowlane, które weszły w życie z początkiem stycznia, mają uszczelnić system podatkowy oraz ograniczyć…
We włoskiej miejscowości Treviso, w północnej części kraju, wprowadzono podatek od cienia, który rzucają sklepowe szyldy i reklamy.
Poniższa interpretacja wskazuje, że koszty doręczenia towaru w przypadku przedsiębiorców będących sprzedawcami, którzy jednocześnie organizują transport lub wysyłkę oferowanych produktów,…
Realizacja modelu odwrotnego obciążenia, który rozważa UE, może zrewolucjonizować europejski system podatkowy i pomóc w walce z wyłudzeniami w transakcjach…
Nie mamy żadnego planu podwyższenia podatków - zapewnia w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Na pewno nie chcemy…
Projekt zmian przepisów w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, opublikowany 28 kwietnia…
Jednym z najważniejszych mechanizmów międzynarodowego planowania podatkowego jest wykorzystywanie struktur powierniczych w państwach anglosaskich. Instytucja powiernictwa jest, co do zasady,…
Z dniem 1 stycznia 2015 wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym…
Przepisy wprowadzające tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, a najpóźniej stanie się to…
Ze sporą falą krytyki ze strony zarówno użytkowników urządzeń mobilnych jak i ich producentów i importerów spotkał się projekt dotyczący…
2015 rok przyniesie dla podatników podatku CIT wiele ważnych zmian, wprowadzanych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie…
W przypadku zawierania transakcji handlowych na rynku międzynarodowym, pomiędzy polskim podatnikiem a podmiotem będącym rezydentem innego państwa, który jest stroną…
Konsekwencje podatkowe podziału i połączenia spółek można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Podział bądź połączenie spółek będzie wywoływać różnorodne implikacje podatkowe…
Wszelkiego rodzaju przekształcenia przedsiębiorstw związane są z ryzykiem wynikającym z niedostatecznych informacji co do pozostałych stron danej transakcji. Ryzyko to…
Pozyskiwanie informacji o spółkach zakładanych w oazach podatkowych, ich danych finansowych oraz rzeczywistych beneficjentach tych spółek stanowi jeden z najważniejszych…
Jako główny pozytywny skutek postępującego procesu globalizacji należy wskazać swobodny przepływ kapitału pomiędzy państwami. Koncerny międzynarodowe prowadzą strategię gospodarczą z…
W trakcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności przy ustaleniu wartości początkowej jej przedmiotu, może…
Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w przedmiocie konstytucyjności regulacji dotyczących nieujawnionych źródłach przychodów, rozstrzygając tym samym wątpliwości zarówno podatników, jak i…
P { margin-bottom: 0.21cm; } Badając podstawę opodatkowania w świetle art. 11 updop, należy stwierdzić, iż ta regulacja stanowi wyjątek…
Powiązania dostawców zagranicznych Rozpatrując aktualnie zawierane kontrakty handlowe, dotyczące importu towarów na teren Polski, pomiędzy polskimi podatnikami i podmiotami zagranicznymi,…
Transfer zysków należy do najbardziej popularnych metod planowania podatkowego w odniesieniu do obrotu towarowego, w mniejszym zaś stopniu dotyczy usług.…
Naturalną reakcją na interpretowanie skutków podatkowych zwolnienia z długu jako czynności prawnej jest niemal automatyczne włączanie jej do źródeł przychodu…
Zakaz dyskryminacji podatkowej należy do fundamentów zarówno polskiego, jak i europejskiego systemu prawnego. Niedopuszczalność różnicowania na gruncie prawa podatkowego sytuacji…
Zgodnie z ustawą z dnia 7 luty 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmianie uległy zasady…
Unikanie opodatkowania zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym, stanowi obejście prawa podatkowego, co aksjologicznie, a nie formalnoprawnie, należy zakwalifikować…
W praktyce liczne kontrowersje wywołuje kwestia dostosowywania samochodów osobowych na potrzeby związane z pożarnictwem. Czy do sprzedaży takiego pojazdu przerobionego…
Wszystkie omówione w niniejszym opracowaniu podatkowe aspekty wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej odnoszą się do podatków w skali krajowej, to…
Powszechną praktyką wśród przedsiębiorców jest wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, częstokroć na podstawie umowy…
Sportowcy, biorąc udział w rozgrywkach sportowych na terenie RP i osiągający z tego tytułu dochody, zobowiązani są do rozliczania osiąganych…
Działania optymalizujące obciążenia podatkowe przedsiębiorstw określane są częstokroć mianem będących „na granicy prawa”. Określenie to wprawdzie ma charakter słowa potocznego,…
W dzisiejszych czasach samochód osobowy stanowi narzędzie pracy, bez którego prowadzenie większości przedsięwzięć gospodarczych byłoby znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.…
W aktualnym stanie prawnym, ocena przyjętej przez podatnika metody ustalania cen w transakcjach z jednostkami powiązanymi może zostać przeprowadzona przez…
1 styczeń 2014 roku przyniósł istotne zmiany w zakresie opodatkowania od wykorzystania pojazdu od którego nabycia przysługiwało ograniczone prawo do…
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 177,…
Wraz z wkroczeniem na rynek polski tzw. sklepów wielkopowierzchniowych i dużych sieci handlowych, dostawcy i producenci towarów handlowych szybko zapoznali…
W aktualnym stanie prawnym, ocena przyjętej przez podatnika metody ustalania cen w transakcjach z jednostkami powiązanymi może zostać przeprowadzona przez…
Podstawowe zasady przekształceń spółek prawa handlowego zostały uregulowane w art. 551 – 570 Ksh. Zasady te są wspólne dla wszystkich…
Nabywanie korzyści umownych (ang. treaty-shopping) polega na wykorzystaniu dobrodziejstw danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przez podmiot mający siedzibę na…
Wykorzystywanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej stało się bardzo popularną praktyką wśród przedsiębiorców. Samochody te wielokrotnie są także używane dla…
Wprowadzenie samochodu, kupionego jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, do ewidencji środków trwałych może być korzystna dla podatnika, taki wniosek wynika…
Ustawodawstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich (dalej „ZEA”) przewiduje istnienie 2 kategorii spółek. Spółki krajowe (ang. onshore companies) podlegają opodatkowaniu wedle regulacji…
Umowa cash poolingu to „niestandardowa” forma zarządzania finansami, stosowana przez podmioty należące do grup kapitałowych lub posiadające wielodziałową strukturę organizacyjną.…
Ustawodawstwo podatkowe Republiki Cypru należy do najbardziej atrakcyjnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej. Szczególnie efektywne są struktury wykorzystujące spółki cypryjskie…
Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, penetracja zagranicznych rynków przez polskich przedsiębiorców oraz transgraniczna działalności inwestorów z innych państw, a…
Raje podatkowe nie mają jednolitego charakteru i mogą się między sobą znacząco różnić. Wyodrębnienie ich poszczególnych rodzajów jest w znacznej…
Optymalizacja opodatkowania prowadzonego w Polsce biznesu przy wykorzystaniu spółek osobowych pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania, które wystąpiłoby na etapie wypłaty…
Artykuł opublikowany w Gazecie Prawnej nr 185 (3323 W2) z dnia 24 września 2012 r. Wyspa, choć nieco straci, pozostanie…
Podobne pytanie zostało zadane Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie przez przedsiębiorcę zamierzającego prowadzić działalność poprzez spółkę osobową z siedzibą na…