Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Podatki

Pełnienie funkcji członka zarządu oprócz obowiązków i korzyści niesie ze sobą także wiele zagrożeń związanych z odpowiedzialnością powstałą na przykład…
Począwszy do 1 stycznia 2009 r., przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) przyznały podatnikom…
Podatek od wygranej, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ustawy o…
Podczas zakończonego w piątek 22 czerwca 2012 r. szczytu krajów Unii Europejskiej tzw. „wielkiej czwórki” przywódcy Włoch, Niemiec, Francji oraz…
Według ścisłej wykładni przepisów wspólnotowych oraz krajowych istnieją argumenty przemawiające za tym, iż zaangażowanie kapitałowe funduszu Mars w stocznię Crist…
W Europie kontynentalnej zarejestrowanie firmy na powiernika jest niedozwolone. Inaczej jest w systemach anglosaskich. Transakcje między jednostką polską a utworzoną…
Sprawcy gwałtu ścigani z urzędu, przewiduje to nowelizacja przepisów karnych, która weszła w życie 27 stycznia 2014 roku i prawnicy…
Ukraina musiałaby bardzo dużo zainwestować w modernizację całej gospodarki, żeby dostosować się do standardów Unii Europejskiej, ale trzeba wziąć pod…
Niejasne zasady utrudnią korzystanie z prawa do obniżania VAT. Wkrótce księgowi będą mieli pełne ręce roboty, ale eksperci podpowiadają, że…
Wątpliwości związane ze świadczeniami w naturze otrzymywanymi przez pracowników wkrótce mogą doczekać się wyjaśnienia. Głos w tej sprawie mają zabrać…
Mimo ostrzeżeń rządowych prawników Ministerstwo Finansów forsuje pomysły mające uzbroić skarbówkę po zęby Międzyresortowe konsultacje projektu zmian ordynacji podatkowej, przygotowanego…
Podatek od zatajonych dochodów powinien być zróżnicowany i zależeć od ich wysokości — uważa Trybunał Konstytucyjny. Zasady nakładania podatku od…
Każde otrzymane nieodpłatnie od kontrahenta, pracowdawcy lub innej osoby świadczenie lub każdy towar powinien być wyceniony i rozliczony w przychodach…
Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie ograniczające liczbę krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT. Zmiany w tym…
Z dniem 1 lipca 2013 r. Polska staje się korzystniejsza podatkowo dla podatników zagranicznych, podejmujących współpracę z polskimi firmami i…
Temat nieodpłatnych świadczeń to istotny problem z którym muszą zmierzyć się zarówno pracownicy, jak również pracodawcy. Zgodnie z art. 12…
Ostatnie dni akcji TWÓJ BRAT PIT. Pomagamy Państwu rozliczyć się z fiskusem. W programie "90 Minut" rozmowa z Andrzejem Dmowskim.
Wydarzenia restrukturyzacyjne, w tym między innymi połączenia, w istotny sposób wpływają na konsekwencje podatkowe zarówno podmiotów bezpośrednio uczestniczących w połączeniu…
Postanowieniem z 8 października 2009 r. sąd rejonowy orzekł o nabyciu spadku po zmarłych rodzicach (matka – 2 stycznia 1995…
Specyfika danej branży gospodarki, potrzeby przedsiębiorcy lub inne okoliczności mogą doprowadzić do sytuacji, w której to będzie on zmuszony wytworzyć…
Zbliża się końcowy termin składania zeznań PIT. Do dnia 30 kwietnia 2014 r. należy oddać odpowiednią deklarację, co dotyczy także…
Przyczyny zjawiska cen transferowych Ceny transferowe są pojęciem używanym w środkach masowego przekazu, wykorzystywanym przez podatników i szeroko pojęte organy…
Od 1 stycznia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Najważniejsze zmiany dotyczą…
W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od…
Nieustannie otrzymujemy przekaz medialny, iż powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby być zatrudnionym na umowę o pracę. Rozmaite grupy „dbających” o…
W dniu 08 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października…
Pracodawcy poza wynagrodzeniem za pracę w formie gotówkowej, przekazują pracownikom stale lub okazjonalnie różnego rodzaju świadczenia rzeczowe. Niestety fakt ten…
Wątpliwości związane ze świadczeniami w naturze otrzymywanymi przez pracowników mogą doczekać się wyjaśnienia. Motywowanie pracowników różnego rodzaju świadczeniami jest obecnie…
Osoby często przebywające w delegacjach powinny odczuć pewną ulgę a to za sprawą orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z…
Tak jak obecnie wątpliwości budzi opodatkowane nieodpłatnych świadczenia z tytułu imprez integracyjnych, tak przed trzema laty wątpliwości dotyczyły pakietów medycznych.…
Początek 2014 r. przyniesie podatnikom wiele zmian w obowiązujących przepisach. Wiążę się to między innymi z faktem, prowadzenia intensywnych prac…
Słoneczna pogoda i wakacyjny nastrój są świetnym pretekstem dla przedsiębiorców do ucieczki od problemów natury fiskalnej. Korzystając z uroków lata…
Przepisy podatkowe nakładają na jednostki będące zakładami pracy, jako na płatników, obowiązki informacyjne odnośnie dokonanych wypłat na rzecz osób fizycznych…
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT) po spełnieniu określonych warunków małżonkowie mogą złożyć wspólne…
Jednym z szeregu obowiązków każdego podatnika jest ujawnienie swoich dochodów do opodatkowania. Za ich ukrywanie podatnikom grozi dotkliwa sankcja w…
Bardzo często zdarza się, że pracodawcy mają problem z odpowiednim obliczeniem wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne swojego pracownika, podlegającemu zgodnie…
Strona 6 z 6