Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Podatki

  Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku…
Już od dwóch lat funkcjonuje w Polsce system preferencyjnego opodatkowania firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Rząd chce zrobić kolejny krok, wprowadzając…
  Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma.…
  Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym pozwoli większej grupie osób skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Zwiększono do 10 080 zł limit dochodu…
Obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego to nie tylko nowe wyzwanie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale także dla obsługujących…
Od 2018 r. weszły w życie zmiany dotyczące ulgi podatkowej na badania i rozwój. Czy polscy przedsiębiorcy będą z niej…
  Podczas stałego monitoringu popularnych platform aukcyjnych stwierdzono powszechną praktykę stosowania procedury VAT-marża przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede…
Obecnie do przekazywania informacji podatkowych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) są zobowiązani tylko niektórzy przedsiębiorcy. W tym roku obowiązek…
Styczniowe zmiany w podatku CIT to duża rewolucja dla przedsiębiorców. Nowe przepisy ograniczają m.in. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na…
  Interpretacja ogólna z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje…
Resort finansów planuje wprowadzenie ulgi podatkowej dla firm komercjalizujących swoje wynalazki - poinformował PAP dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie…
  Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem, dzięki któremu kredytobiorcy (spółdzielnie, osoby fizyczne) nie będą płacić podatku dochodowego od umorzonych im…
Od momentu wprowadzenia do września ubiegłego roku dane z JPK_VAT pozwoliły resortowi finansów odzyskać 500 mln zł. z podatkowych oszustw.…
1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z…
Istotne dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi budowlanej (budowlano-montażowej) jest określenie momentu wykonania tej usługi. 
Jedną z zalet prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest możliwość rozliczania faktycznie poniesionych wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Koszty firmowe to…
Ministerstwo Finansów nagrodziło najlepszych informatyków i programistów, którzy uczestniczyli w prestiżowym konkursie „MinFinTech”. Laureaci otrzymali do podziału 150 tys. zł…
  Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny,…
W ostatnim czasie w Polsce zostało wprowadzonych wiele ułatwień podatkowych dla przedsiębiorców, a kolejne wejdą w życie już wkrótce. Z…
Zbliża się czas wejścia w życie obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez wszystkich przedsiębiorców, a atmosfera wokół JPK robi się…
Cash Pooling Wirtualny, jak wspomniano, był pierwszym rodzajem optymalizacji wyniku odsetkowego grupy w polskich realiach. Rozwiązanie to nie wiąże się…
Rewolucja technologiczna obejmuje coraz więcej sfer życia. Nie omija to również podatków. Jednym z rozwiązań, który może mieć największy wpływ na…
  Rada ECOFIN przyjęła 5 grudnia 2017 r. pakiet regulacji dotyczących handlu elektronicznego (e-commerce).  Są one kluczowym elementem Strategii Jednolitego…
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż i wielu pracodawców myśli o obdarowaniu swoich pracowników prezentami. Należy przy tym pamiętać, że stanowią…
Spółki notowane na warszawskim parkiecie mogą mieć problem wypełnieniem nowych obowiązków raportowania danych niefinansowych, zgodnie z nowymi zapisami Ustawy o…
Wpłaty na IKZE dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu do zapłaty będziemy mieć niższy podatek.…
Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności. W 2017 roku Polska awansowała w Rankingu Innowacyjności Bloomberga. Raport wskazuje jednak, że słaba współpraca pomiędzy…
  Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: wiceminister finansów, zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski, przedstawiciel biznesu Cezary Kaźmierczak i ekspert z zakresu…
Oferowane rozwiązania mogą różnić się szczegółami operacyjnymi i technicznymi, ale ich istota pozostaje taka sama. W rozwiązaniu opartym o subrogację…
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania m.in. ogranicza agresywne planowanie podatkowe i poprawia konkurencyjność gospodarki. W najbliższym czasie Ministerstwo Finansów rozpocznie…
  Główne założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych: Powszechny – przeznaczony dla ponad 11 milionów pracujących Polaków Współfinansowany przez Państwo -…
1 kwietnia 2018 r. powinien zacząć obowiązywać w Polsce mechanizm podzielonej płatności (split payment) przeciwdziałający wyłudzeniom podatku VAT. 
Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK". W każdy wtorek listopada urzędy…
Minęło już ponad 20 lat od chwili, gdy uruchamiano w Polsce pierwsze rozwiązania cash poolingowe, ale jeszcze dziś otoczenie prawnopodatkowe…
W przyszłym roku zacznie w Polsce obowiązywać znowelizowana ustawa o rachunkowości, która nałoży na duże przedsiębiorstwa obowiązek raportowania społecznego. W Polsce obejmie…
  Nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r., to wynik konsultacji z przedsiębiorcami.  Dzięki zmianom plik…
W trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej organy podatkowe chcąc sprawdzić autentyczność transakcji podatnika przeprowadzają tzw. kontrolę krzyżową (czynności sprawdzające).…
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt istotnych zmian w przepisach dotyczących obu podatków dochodowych (PIT i CIT) w zakresie środków…
  Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny…
Rząd opowiedział się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dla najmniej zarabiających, podniesiono też limit ograniczający…
Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o nieprawidłowym działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie…
Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, natomiast status „małego podatnika CIT" uzyskają firmy o dochodach do…
Firma, która zapłaci kontrahentowi na konto niezarejestrowane przez fiskusa nie będzie mogła zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów -…
Przyjęcie tzw. konwencji MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków mieszkających i żyjących za granicą, w tym w Wielkiej…
„… i znowu nowe programy do faktur,dodatkowy rachunek czyli dodatkowe obciążenia dla firm i jeszcze jednolity plik. Coraz więcej roboty…
Ministerstwo Finansów planuje zachęty podatkowe dla rozwiązań proekologicznych m.in. zerową stawkę akcyzy na CNG - sprężony gaz ziemny, zwolnienie z…
Kontynuując akcję uszczelniania polskiego systemu podatkowego, w szczególności systemu VAT (który stanowi dla krajowego budżetu największe źródło dochodów), Ministerstwo Finansów…
Ryczałtowy podatek w wysokości około 300 zł miesięcznie za zatrudnienie pracownika sezonowego - takie ma być założenie ustawy, której projekt…
Jeśli jpk ma mieć sens musi być nałożone na wszystkich. System musi być szczelny – mówi w wywiadzie dla Dziennika…
W maju br. resort finansów, w komunikatach opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,zaczął ostrzegać przedsiębiorców, że wykorzystanie przez firmy określonych…
Przygotowana przez resort finansów nowelizacja ustawy o podatku dochodowym zakłada m.in. wprowadzenie od 2018 roku podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych czy zaliczanie…
Zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni. Skrócenie terminu będzie możliwe wyłącznie…
Uszczelnienie systemu podatkowego jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów. Po działaniach mających na celu zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom podatku…
W komunikacie z 18 lipca 2017 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniało, jakie są zasady wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej oraz jakie obowiązki…
MF nie wyklucza zmian w stosowaniu obniżonych stawek VAT na żywność, weźmie pod uwagę propozycję stawek 5 proc. i 23…
Polacy pracujący za granicą mają coraz większą świadomość, że mogą odzyskać nadpłacone przez ich pracodawców podatki. Mimo to do odzyskania pozostaje…
Szef Krajowej Administracji Skarbowej analizuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to…
W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy…
W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej (1). Kelner…
Resort finansów przymierza się do podniesienia z 8 proc. do 23 proc. podatku VAT m.in. na smoczki dla dzieci oraz na prezerwatywy.