Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

piątek, 16 marzec 2018 15:18

Posłowie za nowym planem opodatkowania firm w UE obejmującym „obecność cyfrową”

Źródło 
Posłowie za nowym planem opodatkowania firm w UE obejmującym „obecność cyfrową”

Parlament UE przyjął plan stworzenia jednolitego, przejrzystego i sprawiedliwego systemu opodatkowania firm w UE. Obejmuje on wskaźniki określające „obecność cyfrową” firmy na danym rynku oraz informacje gdzie powinna ona płacić podatki. Obliczanie należności podatkowych miałoby przebiegać w zgodzie z danymi.

Firmy byłyby opodatkowane tam gdzie osiągnęły zysk, w ramach nowego zharmonizowanego systemu, wykorzystującego informacje o działalności online przy obliczaniu podatków.

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB), część pakietu przepisów, które mają na celu stworzenie jednolitego, jasnego i sprawiedliwego systemu opodatkowania osób prawnych w UE, została przyjęta 438 głosami do 145, przy 69 wstrzymujących się od głosu.

Osobny, uzupełniający pakiet przepisów tworzący podstawę dla zharmonizowanego systemu podatku od osób prawnych, wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (CCTB), został przyjęty głosami 451 do 141, przy 59 głosach wstrzymujących się.

“Obecność cyfrowa” w kraju ma określać dochody podlegające opodatkowaniu

Łącznie nowe przepisy mają na celu zlikwidowanie luk, które pozwoliły niektórym przedsiębiorstwom cyfrowym i globalnym radykalnie obniżyć swoje rachunki podatkowe lub uniknąć płacenia podatków tam, gdzie generują zyski.  Cel ten może zostać częściowo osiągnięty dzięki zaproponowanym wskaźnikom referencyjnym, które pozwoliłyby ustalić, czy przedsiębiorstwo jest "obecne cyfrowo" w państwie członkowskim UE, co podlegałoby opodatkowaniu.

Parlament chce aby Komisja Europejska określiła wskaźniki (takie jak liczba użytkowników lub ilość pobranych treści cyfrowych), w celu stworzenia przejrzystego obrazu, gdzie firma osiąga zyski. Dane osobowe są cenne dla firm takich jak Facebook, Amazon, czy Google, przyczyniając się do tworzenia ich majątku, ale obecnie nie są one brane pod uwagę przy obliczaniu należności podatkowych.

Punkt kompleksowej obsługi podatkowej

Firmy obliczałyby swoje należności podatkowe sumując zyski i straty spółek wchodzących w ich skład we wszystkich państwach członkowskich UE. Wynikający z tego podatek byłby następnie dzielony między państwa członkowskie w zależności od tego, gdzie wygenerowano zyski.  Celem jest wykorzenienie obecnej praktyki polegającej na przenoszeniu przez przedsiębiorstwa swojej podstawy opodatkowania do krajów o niższych podatkach.

Z chwila wejścia w życie proponowanych rozwiązań, we wszystkich państwach UE obowiązywałby jednolite przepisy podatkowe. Przedsiębiorstwa nie podlegałyby 28 zestawom przepisów krajowych i byłyby odpowiedzialne przed jedną administracją podatkową ("jeden punkt kompleksowej obsługi").   

Kolejne kroki

Przyjęte rezolucje zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Radę i Komisję Europejską.

źródło: Europarlament

Czytany 521 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.