Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

środa, 21 marzec 2018 05:33

Przejrzyste podatki – parlament UE chce, aby przedsiębiorstwa ponadnarodowe płaciły podatki tam, gdzie wypracowały zyski

Źródło 
Przejrzyste podatki – parlament UE chce, aby przedsiębiorstwa ponadnarodowe płaciły podatki tam, gdzie wypracowały zyski

Nowe przepisy unijne mają zapobiec wykorzystywaniu przez międzynarodowe przedsiębiorstwa luk prawnych, by unikać płacenia podatków, m. in. przesuwając zyski do państw UE o niższych podatkach.

Parlament Europejski 15.03 poparł dwie propozycje legislacyjne, mające na celu zapobiegać sytuacji, w której przedsiębiorstwa przesuwają zyski do państw Unii Europejskiej, gdzie podatki są niższe.

Wspólna podstawa opodatkowania

Pierwsza propozycja dotyczy wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB). Dyrektywa ma wprowadzić zestaw jednolitych zasad, które pomagają obliczyć zysk podlegający opodatkowaniu we wszystkich państwach Unii Europejskiej – obecnie przedsiębiorstwa działające w kilku państwach członkowskich obliczają zyski poszczególnych filii według rożnych zasad.

Druga propozycja dotyczy wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Dyrektywa ma wprowadzić zasady konsolidacji zysków i strat w poszczególnych filiach (jednostkach zależnych) oraz podziału skonsolidowanej podstawy między kwalifikujące się państwa członkowskie, zgodnie z obowiązującymi w nich stopami podatkowymi.

Konsolidacja unowocześni system podatkowy

Poseł Alain Lamassoure (EPL, Francja), autor sprawozdania ws. wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), z zadowoleniem przyjął fakt, że niedawno Komisja Europejska wymieniła te państwa członkowskie, które prowadzą agresywne planowanie podatkowe, w tym Belgię, Cypr, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Maltę i Holandię. Zdaniem posła to właśnie dlatego CCCTB jest tak ważna. Kiedy skonsolidowana podstawa zacznie obowiązywać, "wszelkie próby ustanowienia agresywnych programów planowania podatkowego i sztucznego czerpania wpływów podatkowych kosztem niektórych państw członkowskich staną się przestarzałe" – wyjaśnia poseł Lamassoure.

"Przywódcy państw członkowskich i Unii Europejskiej zaczynają rozumieć, że obecne systemy są przestarzałe i pogarszają sytuację obywateli i małych firm. Jest impet do zmian, ale naciskamy nadal" – dodaje poseł Paul Tang (S&D, Holandia), sprawozdawca ds. wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB).

W jaki sposób nowy system ma działać?

Wyobraźmy sobie, że ponadnarodowa korporacja ma filie (jednostki zależne) w trzech państwach członkowskich UE: a1, a2, a3, które w 2017 roku wypracowały zyski albo straty.

Filia

Zysk / strata

 

 

a1

50

Zgodnie z CCTB

 

a2

150

Zgodnie z CCTB

 

a3

-100

Zgodnie z CCTB

 

Zysk /strata netto

100

Zgodnie z CCCTB

Podział między państwa członkowskie zgodnie z formułą

 

Zysk i strata dla każdej jednostki zależnej zostaną obliczone zgodnie z wspólną podstawą opodatkowania osób prawnych (CCTB). Następnie przedsiębiorstwo ponadnarodowe będzie mogło skonsolidować zyski i straty pomiędzy jednostkami zależnymi i państwami członkowskimi (dodając wszystkie zyski, odejmując straty) zgodnie ze wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych (CCCTB), co ma utrudnić przesuwanie zysków do innych państw członkowskich.

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z jednego zbioru przepisów i współpracować z administracją podatkową swojego kraju, aby złożyć pojedynczą deklarację podatkową dotyczącą całej działalności prowadzonej w UE (one-stop shop).

W podanym powyżej przykładzie zysk zostanie podzielony między państwa członkowskie 1, 2, 3, w których przedsiębiorstwa wielonarodowe mają jednostki zależne, zgodnie z formułą, biorąc pod uwagę budynki, maszyny, liczbę pracowników w poszczególnych państwach.

Następnie każde państwo członkowskie opodatkuje zyski według  krajowej stawki podatku od osób prawnych.

Sprawiedliwe opodatkowanie priorytetem PE

Walka z unikaniem płacenia podatków i uchylaniem się od opodatkowania jest jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego. 1 marca 2018 Parlament Europejski ustanowił specjalną komisję ds. przestępstw finansowych.

W dziedzinie prawa podatkowego Parlament Europejski ma rolę doradczą w procesie legislacyjnym. Prawo unijne jest stanowione przez państwa członkowskie w Radzie na zasadzie jednomyślności.


 

Czytany 432 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.