Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

piątek, 04 maj 2018 07:26

Uwaga! Czekają nas ważne zmiany w prawie

Źródło 
Uwaga! Czekają nas ważne zmiany w prawie

W I kwartale 2018 r. pojawiło się wiele nowych projektów legislacyjnych, niezwykle istotnych z punktu widzenia pracodawców. Czekają nas m.in. zmiany w prawie zamówień publicznych oraz uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Zestawienie ustaw procedowanych w I kwartale 2018 r. w porównaniu do działań prowadzonych w ostatnim kwartale poprzedniego roku, wskazuje na spowolnienie. Tempo prowadzonych prac jest znacznie wolniejsze. Można się jednak spodziewać wkrótce jego przyspieszenia, co będzie się wiązało z wakacyjną przerwą w pracach parlamentu i koniecznością pilnego uchwalenia szeregu projektów legislacyjnych.

W ostatnim kwartale procedowane były także dwa projekty dotyczące zmian w prawie podatkowym. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają m.in. kierunek zmian zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Firmy zwracają jednak uwagę, iż wiele z zaproponowanych rozwiązań ma wymiar niefinansowy, a wyłącznie odciążający od wielu czynności formalnych dokonywanych przez podatników.

Zmiany w zamówieniach publicznych

Dużą zmianą dla przedsiębiorców będzie nowy Kodeks Zamówień Publicznych, który ma zastąpić obecnie obowiązującą regulacje. Te ostatnie są niespójne i nie przystają już do aktualnych wyzwań i sytuacji rynkowej. Nowe rozwiązania prawne w tym zakresie powinny wprowadzić przede wszystkim zrównanie pozycji zamawiającego oraz wykonawcy. Aktualnie pozycja wykonawcy jest bardzo słaba, co przekłada się na przerzucanie na niego całego ryzyka związanego z udaną realizacją zamówienia. Zmniejsza to zainteresowanie udziałem w zamówieniach, co można zaobserwować w corocznych sprawozdaniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z których jasno wynika, że liczba oferentów w publicznych przetargach maleje. Nowa ustawa powinna także doprowadzić do tego, by każde zamówienie publiczne było traktowane przez zamawiającego jako wspólny projekt do wykonania wraz z wykonawcą. „Partnerskie stosunki, oparte na wzajemnym zaufaniu, powinny stać się standardem w zamówieniach publicznych – czytamy w Monitoringu legislacji Pracodawców RP. – Należy znacząco ograniczyć stosowanie przez zamawiających kar umownych, które są dziś nadużywane.” Pracodawcy podkreślają także konieczności wzmocnienie pozacenowych kryteriów wyboru ofert oraz usunięcie z prawa zamówień publicznych mechanizmu in-house, który został wprowadzony do polskiego prawodawstwa w czerwcu 2016 r.

Zmiany w prawie podatkowym 

W ostatnim kwartale procedowane były także dwa projekty dotyczące zmian w prawie podatkowym. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają m.in. kierunek zmian zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Firmy zwracają jednak uwagę, iż wiele z zaproponowanych rozwiązań ma wymiar niefinansowy, a wyłącznie odciążający od wielu czynności formalnych dokonywanych przez podatników. W efekcie tego zmiany mogą się bardziej przełożyć na obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej niż na poprawę finansów przedsiębiorców. Wiele środowisk zgłasza także zastrzeżenia do projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT, przez co, zgodnie z założeniami, ma przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwych podatników. Jednak, mimo iż uszczelnianie systemu VAT jest działaniem potrzebnym i pożądanym, to projektowane rozwiązania mogą negatywnie wpłynąć na prowadzenie działalności i obciążyć przedsiębiorców dodatkowymi kosztami, nie gwarantując przy tym osiągnięcia zakładanych celów w postaci większych wpływów do budżetu Skarbu Państwa. Projekt nowelizacji przewiduje bowiem m.in. nakładanie na sprzedawców dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100 proc. kwoty podatku należnego, związanego z wystawieniem faktury z NIP do paragonu niezawierającego takiego numeru.

Źródło: "Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej”

Czytany 473 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.