Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

wtorek, 04 kwiecień 2017 18:31

Kiedy odwrotne obciążenie na usługi montażu budowlanego

Źródło 
Kiedy odwrotne obciążenie na usługi montażu budowlanego

Usługi montażu budowlanego zasadniczo zostały objęte odwrotnym obciążeniem. Najwięcej problemów sprawia jednak ustalenie sposobu rozliczeń, gdy montażowi towarzyszy dostawa towarów, szczególnie gdy wykonuje go producent.

MF wyjaśnia, że:

Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w przypadku usług montażu dostarczanych materiałów budowlanych należy rozpatrywać określając czy przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów, czy dostawa usług, ewentualnie czy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym. Wskazówek w tym zakresie, tj. sposobu traktowania świadczeń na gruncie przepisów dot. podatku VAT dostarcza bogate w tym zakresie orzecznictwo TSUE – przykładowo wyrok w sprawie C-44/11 Deutsche Bank i przywołane tam wyroki.

Przy określaniu rodzaju świadczenia należy wziąć pod uwagę spełnienie przesłanek wynikających z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz z wytycznych metodologicznych do tej klasyfikacji. Obszar stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia (ang. reverse charge mechanizm) w zakresie usług budowlanych określony jest w poz. 2–48 załącznika 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Zakwalifikowanie konkretnej usługi do usługi wymienionej w tym załączniku odbywa się na podstawie ww. klasyfikacji.

Ustawa o VAT nie nakłada obowiązku posiadania opinii klasyfikacyjnej GUS odnośnie zakwalifikowania usługi do danej grupy PKWiU. W przypadku zaistnienia wątpliwości w kwestii prawidłowego rozliczenia podatku VAT, nie ma przeszkód aby podatnik wystąpił o wydanie takiej opinii, szczególnie w sytuacji, gdy usługodawca lub usługobiorca nie jest pewien, czy dana usługa mieści się w określonym w załączniku 14 do ustawy o VAT grupowaniu PKWiU. Takie działanie pozwoli wyeliminować dokonanie niewłaściwego rozliczenia podatku VAT.

Niestety, ta odpowiedź nie wyjaśnia wprost, jak takie rozliczenie ma wyglądać. Ministerstwo uznało, że punktem wyjścia jest ustalenie, czy mamy do czynienia z dostawą towarów, czy ze świadczeniem usług, posiłkując się orzecznictwem TSUE. W załączniku nr 14 do ustawy o VAT wymienione są wyłącznie usługi.

 

Czytany 723 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.