Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Prawo

Prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie nakazaniu dostawcy usług hostingowych, takiemu jak Facebook, usunięcia komentarzy identycznych i, pod określonymi warunkami,…
W procesie legislacji podstawowe znaczenie ma proces przygotowania aktu prawnego – wiodącym kryterium powinno być jego znaczenie dla adresatów i…
Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra…
Latem Sejm znowelizował ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Najważniejsze zmiany dotyczące geoblokowania oraz dostępu do tajemnic skarbowej i bankowej…
Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do wdrożenia mechanizmów, które mają zapobiec praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na…
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. Dziś (10 września 2019 r.) Rada…
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie (C-40/17), w którym uznał, że podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich witrynach internetowych…
Przygotowany przez MPiT pakiet Przyjazne Prawo ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Obejmuje kilkadziesiąt ułatwień, zwłaszcza dla małych i średnich firm, wśród których główne…
Polacy po powrocie z wakacji mogą zostać zaskoczeni zmianą prawa, która umożliwia lokalizację uciążliwej inwestycji na sąsiadującej z nimi działce…
Osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z przepisami mają prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego wypoczynku. Pracodawca może jednak nie…
Wraz ze wzrostem liczby klientów instytucji pozabankowych pojawiła się konieczność uregulowania rynku w zakresie obowiązków firm pożyczkowych, jak również maksymalnych…
Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo – kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu  - Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia…
Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej zamiast papierowej oraz znaczne ograniczenie kosztów – to…
W procesie legislacji zmian ustawy o utrzymaniu porzadku i czystości w gminach orz niektórych innych ustaw pojawiła się zmiana opublikowana…
Na specjalnej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do nieprawdziwych informacji, podawanych przez część mediów, że…
Od 4 maja obowiązuje w polskim prawie tzw. ustawa wprowadzająca. Znowelizowała ona m.in. Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).…
Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój – taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej…
Prostsze i szybsze procedury, większa pewność wydawanych decyzji oraz większe bezpieczeństwo pożarowe – to najważniejsze założenia nowego prawa budowlanego proponowanego przez resort inwestycji…
Rok 2019 to czas kampanii wyborczych prowadzonych przez kandydatów do polskiego i europejskiego parlamentu. Niektórzy z nich wykorzystują warunkowe sformułowanie…
1 stycznia weszła w życie, a 1 lipca zacznie obowiązywać ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, które mają być formą dodatkowego oszczędzania na…
Prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, większe bezpieczeństwo pożarowe – takie zmiany w…
Dzięki nowym przepisom o prawach autorskich twórcy i wydawcy wiadomości otrzymali możliwość negocjowania z gigantami internetowymi, internet pozostanie jednak przestrzenią…
Sejm przyjął dziś (15 marca 2019 r.) przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w prawie, które pozwolą ukrócić oszukańczy proceder "przekręcania"…
Minister cyfryzacji Marek Zagórski spotkał się w Londynie (8.03.2019) z członkami zarządu Facebooka. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o blokowaniu stron…
Od 1 stycznia 2019 r. osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej - 14.70 zł brutto/h, dla których stanowi…
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego…
Komisja Europejska przyjęła w środę nowy wykaz 23 państw, które mają istotne braki w prawodawstwie służącym przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i…
Projekt reformy kodeksu karnego zakłada wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia, a także zaostrzenie kar do 30 lat pozbawienia…
Danina solidarnościowa, którą zapłacą osoby o dochodach powyżej 1 mln zł, 9-procentowy CIT dla małych podatników i Innovation Box to tylko początek długiej…
Rozwój sztucznej inteligencji (SI) niesie ze sobą mnóstwo korzyści, ale stwarza również sporo problemów, m.in. prawnych. Na przykład kto ponosi…
Od lat 60. XX w. w polskim systemie prawnym funkcjonuje prawo użytkowania wieczystego. Ci, którzy z niego korzystają, nie mają…
Od 12 grudnia abonenci są lepiej chronieni przed nadużyciami ze strony nieuczciwych dostawców SMS Premium. W pełnej funkcjonalności działa także…
Dotychczas po śmierci właściciela jednoosobowego przedsiębiorstwa jego spadkobiercy mogli odziedziczyć jedynie majątek firmy, czyli lokal, wyposażenie, towar czy prawa niematerialne,…
Już wkrótce nie lada gratka dla wielbicieli okazji. Black Friday i Cyber Monday to dni, kiedy sklepy stacjonarne i internetowe…
Ważne zmiany czekają 22 listopada pracodawców i pracowników, w tym oczywiście również tych zatrudnionych w branży TSL. Tego dnia mijają…
Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln…
W dniu 23 października 2018 roku Sejm RP przegłosował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób…
Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury wspólnie przygotowały następne ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów - m.in. likwidację karty pojazdów. 
To, czy krewni dziedziczą długi zmarłego, zależy od wielu czynników. Dziedziczenie możliwe jest na podstawie przepisów określonych w rozdziale 15…
Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty nie tylko klientom detalicznym, lecz również lokalnym restauracjom czy stołówkom. Zostaną też zwolnieni z obowiązków administracyjnych…
Wartość bitcoina w ciągu kolejnych pięciu lat może sięgnąć 100 tys. dol., natomiast całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut ma szansę osiągnąć 3,6…
Sąd 2 instancji po raz pierwszy w Polsce uznał za nieważną umowę kredytową zaciągniętą we frankach. Argumentem przeważającym szalę wyroku…
Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o…
Sejm uchwalił wczoraj (13 września 2018 r.) przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele korzystnych zmian i…
Związki pracodawców i organizacje społeczne razem apelują, żeby wprowadzić zmiany systemowe, które usprawnią proces legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w…
Polscy przedsiębiorcy należą do czołówki, jeśli chodzi o obawy związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wynikają one m.in.…
01 września weszły w życie kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela. Przede wszystkim zmienił się sposób oceny pedagogów oraz ścieżka ich awansu zawodowego, która…
27 sierpnia 2018 r. weszło w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka…
Od 2019 roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami działek, na których stoją ich domy lub bloki. Likwidacja tej instytucji oznacza…
Lato to okres, w którym wiele osób korzysta z wyczekiwanego wiele miesięcy urlopu. Warto jednak pamiętać o tym, że w…
Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez…
Konsumentom powinno być łatwiej dochodzić roszczeń wynikających ze stosowania przez instytucje finansowe nieuczciwych postanowień umownych. Sąd Najwyższy potwierdził w uchwale…
Od 1 lipca zacznie obowiązywać ustawa o imprezach turystycznych, której głównym celem jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego. Nowe przepisy oznaczają więcej pracy…
Najważniejszą korzyścią dla właścicieli lokali będzie przewidywalność wysokości opłat przekształceniowych, które zastąpią zmienne (często gwałtownie zwiększające się) opłaty z tytułu…
Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o sprawach podatkowych czy obowiązujących przepisach celnych. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że wyjeżdżając za…
Zamieszanie wokół Fundacji Wolni Obywatele RP oraz Fundacji XX. Czartoryskich wywołało publiczną debatę o modelu funkcjonowania i prawa takich podmiotów. Obecne normy prawne…
Skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej firm, które np. - jak to stało się niedawno w Gdańsku - spowodowały skażenie środowiska…
Parlament wzywa państwa należące do Unii do zapewnienia „w prawie i w praktyce” bezpiecznych warunków dla niezależnego dziennikarstwa.
Rada Ministrów przyjęła 15 maja 2018 r. przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele korzystnych zmian dla…
Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne…
Nowe, restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą stosowane już za dwa tygodnie. Do zmian muszą się dostosować m.in. pracodawcy,…
Strona 1 z 4