Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Prawo

Na skutek rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego będzie możliwość zaskarżenia decyzji w sprawie kosztów sporządzenia przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku…
Trybunał Konstytucyjny rozpoznając w dniu 8 października 2013 r. skargę konstytucyjną o sygn. SK 40/12 stwierdził, że stosowanie hipoteki przymusowej…
Angel Gurria, Sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Zaapelował…
Strona 5 z 5