Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Czekają nas poważne zmiany w prawie

Źródło 
Czekają nas poważne zmiany w prawie

W ostatnim kwartale 2017 r. pojawiło się wiele nowych i kluczowych dla przedsiębiorców projektów aktów prawnych. Proponowane zmiany niosą ze sobą wiele ułatwienień. Wiążą się jednak także z licznymi zagrożeniami.

Wśród projektowanych zmian szczególną uwagę przedsiębiorców powinno zwrócić m.in. rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby niebędące pracownikami, a także skrócenie z 50 do 10 lat okresu archiwizacji akt osobowych i wprowadzenie możliwości ich prowadzenia w formie elektronicznej (w związku z wejściem RODO). Wartę uwagi są także zmiany w obszarze prawa gospodarczego i podatkowego. Zobaczmy jak projektowane zamiany oceniają pracodawcy i przedsiębiorcy.

Pozytywne ziany może przynieść projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią się do zauważalnej poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce

Nowe obowiązki dla średnich i dużych przedsiębiorstw

W ocenie Pracodawców jedną z ustaw, która może nieść za sobą dużo zagrożeń dla przedsiębiorców, jest projekt ustawy o jawności życia publicznego. Zgodnie z projektowanymi zmianami średni i duzi przedsiębiorcy będą zobligowani do przygotowania, wdrożenia i przestrzegania polityki antykorupcyjnej. Za jej brak lub nieudane przestrzeganie będą groziły kary finansowa w wysokości nawet 10 mln zł oraz wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych na okres 5 lat. To ostatnie grozi także średnim i dużym przedsiębiorcom, w sytuacji gdy ich przychody w istotnym bądź znacznym stopniu uzależnione były od realizacji zamówień publicznych. Według Pracodawców RP takie wykluczenie może negatywnie wpłynąć na rynek pracy, gdyż może zmuszać firmy do redukcji zatrudnienie, a nawet zakończenia działalności. Niekorzystny wpływ na przedsiębiorstwa z 10-procentowym bądź większym udziałem Skarbu Państwa bądź samorządu (zwane w ustawie spółkami zobowiązanymi) będą miały, w ocenie Pracodawców RP, także nowe obowiązki biurokratyczne, które nakłada na nie ustawa o jawności życia publicznego. Zostali oni bowiem zobligowani do prowadzenia i udostępniania w internecie wykazów informacji m.in. rejestrów zawieranych umów. Wiąże się to często ze znacznym nakładem pracy oraz kosztami finansowymi, które wynikają bezpośrednio z nowych regulacji.

Zmiany w prawie podatkowym

Wiele zmian niesie za sobą także projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. prowadzenie przez Szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych. Projektowany wykaz będzie umożliwiał dostęp do większej ilości informacji do weryfikacji podatników niż dotychczas. Taka zmiana jest przez przedsiębiorców oceniona, co do zasady, pozytywnie z zastrzeżeniem, że procesy weryfikacji powinny zostać zautomatyzowane ze względu na fakt, iż niektórzy duzi przedsiębiorcy musieliby weryfikować „ręcznie” tysiące kontrahentów.

Pracodawcy negatywnie oceniają zaś regulacje dotyczące wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej wobec podatnika i uniemożliwienia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów płatności, które zostały dokonane na rachunek inny niż ujawniony w wykazie podatników czynnych VAT. Eksperci zwracają uwagę, że takie rozwiązanie jest kłopotliwe, gdyż w praktyce gospodarczej zjawiskiem powszechnym jest regulowanie zobowiązań również w innej formie niż zapłata poprzez rachunek bankowy (np. kompensaty, potrącenia, faktoring, płatność kartą kredytowa/płatnicza). Poza tym płatności na rzecz dostawców realizujących dostawy masowe są realizowane za pomocą tzw. rachunków collect, które są imiennie dedykowane do ściśle określonego, pojedynczego odbiorcy, w ramach bankowego rachunku głównego, przy czym obowiązkowi zgłoszenia do organu podatkowego podlega wyłącznie rachunek główny. W konsekwencji rachunek collect nie będzie ujawniany w wykazie. Dodatkowo podmioty zagraniczne, które są zarejestrowane w Polsce jako czynny podatnik VAT (również poprzez przedstawiciela) nie mają obowiązku zgłaszania rachunków bankowych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT.

Ułatwienia podatkowe i mniej biurokracji

Pozytywne ziany może przynieść projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią się do zauważalnej poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Planowane są ułatwienia podatkowe, zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie handlowym i w ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają kierunek zmian w prawie podatkowym i gospodarczym przyjęty w projektowanej ustawie. Zwracają jednak uwagę na to, że wiele z zaproponowanych zmian ma wymiar niefinansowy.

Szerszą analizę i ocenę projektów aktów prawnych z obszaru prawa gospodarczego oraz prawa pracy, procedowanych w okresie październik-grudzień 2017 r. można znaleźć w najnowszym raporcie monitoringu legislacji, przygotowanym przez Pracodawców RP w ramach realizacji projektu unijnego pt.: „Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej”
Czytany 365 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.