Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Dotychczas po śmierci właściciela jednoosobowego przedsiębiorstwa jego spadkobiercy mogli odziedziczyć jedynie majątek firmy, czyli lokal, wyposażenie, towar czy prawa niematerialne, jednak bez możliwości stania się jej nowym właścicielem. Z tego powodu, a także wskutek  długotrwałego postępowania spadkowego wiele przedsiębiorstw przestawało funkcjonować. Od 25 listopada br. roku, dzięki wprowadzeniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nastąpi zmiana, dzięki której firma będzie mogła zachować ciągłość „bytu” mimo śmierci jej właściciela.

Opublikowano w Prawo
środa, 17 październik 2018 21:44

Dziedziczenie długów w ZUS i US

To, czy krewni dziedziczą długi zmarłego, zależy od wielu czynników. Dziedziczenie możliwe jest na podstawie przepisów określonych w rozdziale 15 ordynacji podatkowej „Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich”. Nie oznacza to, że automatycznie w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki podatkowe zmarłego, który np. prowadził działalność gospodarczą.

Opublikowano w Prawo
poniedziałek, 17 marzec 2014 13:51

Dziedziczenie udziału w nieruchomości

Postanowieniem z 8 października 2009 r. sąd rejonowy orzekł o nabyciu spadku po zmarłych rodzicach (matka – 2 stycznia 1995 r., ojciec – 24 lipca 2009 r.). Spadek nabyło 7 osób – dzieci zmarłych po 1/7. W jego skład wchodzi dom z działką. Dom wybudowany bez planu pod koniec lat pięćdziesiątych. Podczas rozprawy sędzia poinformowała, że nabywcy jako osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny są zwolnieni od podatku i sąd prześle stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Sędzia nie poinformowała, że zwolnienie od podatku od spadku będzie ważne tylko wtedy, gdy nabywcy złożą w US stosowne oświadczenie - deklarację. W związku z tym nabywcy nie dotrzymali 6 miesięcznego terminu na złożenie deklaracji. Pytają, według jakich zasad urząd skarbowy naliczy podatek od spadku oraz czy będą mogli skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej w podatku od spadku?  Wskazują, że nie doszło jeszcze do działu spadku.

Opublikowano w Podatki