Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Wydarzenie

Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO

Tytuł:
Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO
Kalendarz:
Data:
Cz, 01 Lut 2018 00:00:00 - Pt, 02 Lut 2018 00:00:00
Lokalizacja:
Autor:
Redakcja IPIP
Pojemność:
Nieograniczony
Uczestnicy:
Kopiuj do:

Opis

Russell Bedford Akademia zaprasza na konferencję z zakresu rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych, które wejdą w życie 18 maja 2018 roku.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia, zarówno pod względem prawnym jak i wymogów technicznych, które będzie musiała spełniać organizacja.

Wykłady poprowadzą:

 • Paweł Wróbel
 • Katarzyna Ziółkowska
 • Anna Kamińska - Pietnoczko

Partnerzy

Partner merytoryczny

cc logo cc logo

 

Patroni medialni

kariera w finansach

Program

Dzień I

Część I – Rewolucja w ochronie danych osobowych – nowe wyzwania i sankcje 2018

 • Źródła i filozofia rewolucyjnych zmian
  • cel i historia regulacji europejskiej
  • bezpośrednie stosowanie RODO: kto musi stosować nowe przepisy
  • nowa polska ustawa uściślająca niektóre zagadnienia RODO. Zapisy istotne dla danego działu firmy
 • Najważniejsze założenia RODO i ich realizacja
  • fundamentalne zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z praktycznymi wskazówkami
  • obecnie najważniejsze zadania firmy: analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowychz praktycznymi aspektami
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych według nowych zasad
  • jak prawidłowo formułować klauzule informacyjne: nowa treść i nowe zasady ich sporządzania
  • nowe narzędzia kontroli nad własnymi danymi osobowymi - obowiązki prawne i praktyczne sposoby realizacji
  • niezbędne kroki w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych
  • outsourcing danych osobowych: praktyczne i prawne wymogi powierzania przetwarzania danych osobowych
 • Surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
  • znaczące kary pieniężne: kiedy i za co grożą
  • wysokość
  • zasady nakładania kar

Część II – Dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika w aspekcie RODO

 • Proces rekrutacyjny
  • dyskryminacja na etapie rekrutacji
  • dane osobowe pozyskiwane od kandydatów na pracownika
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
  • dane osobowe zwykłe
  • dane osobowe szczególnych kategorii
  • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych
 • Prawa kandydatów na pracownika i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę
 • Powierzanie przetwarzania danych zawiązanych z zatrudnieniem
  • zakres i treść umowy z procesorem
  • obowiązki procesera
 • Sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych związanych z zatrudnieniem

Część III – Analizy ryzyka danych osobowych w świetle nadchodzących zmian – zarządzanie bezpieczeństwem nie tylko dla zespołu IT

 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych
  • przyjęcie wewnętrznych polityk
  • wdrożenie odpowiednich środków technicznych
  • wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych
 • Szacowanie ryzyka
  • zniszczenia,
  • utraty,
  • modyfikacji,
  • nieuprawnionego dostępu,
  • nieuprawnionego ujawnienia danych.
 • Analiza ryzyka – etapy
  • Wyznaczenie zbioru, charakter i zakres danych
  • Zidentyfikowanie zasobów, na których opierają się dane osobowe
  • Operacje przetwarzania, w tym wskazanie programów do przetwarzania danych
  • Planowane operacje na danych
 • Zagrożenia ich zapobieganie i przeciwdziałanie
  • Wewnętrzne
  • Zewnętrzne
  • Nie przestrzeganie procedur
  • Błędy ludzkie

Dzień II

Szczegółowy program już wkrótce