Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Od początku procesu wprowadzania kas wirtualnych Ministerstwo Finansów wielokrotnie komunikowało o potrzebie przeprowadzenia pilotażu tego rozwiązania na wąskiej grupie przedsiębiorców, z uwagi na ryzyko rozszczelnienia systemu poboru podatku VAT. Z niewiadomych przyczyn na kilkanaście dni przed planowanym ogłoszeniem rozporządzenia w projekcie pojawiło się rozszerzenie grupy pilotażowej na gastronomię, hotelarstwo oraz handel węglem.

Opublikowano w Finanse

Otrzymałeś dofinasowanie na szkolenia dla pracowników w ramach projektu realizowanego poprzez Bazę Usług Rozwojowych? Zapłaciłeś za usługę szkoleniową z własnych środków, a następnie otrzymałeś częściowy zwrot tych kosztów (80%)? Poniżej informacja jak ująć fakturę w księgach za szkolenie oraz refundację.

Opublikowano w Podatki

Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe – zauważa NIK. W większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dochowują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo większość do wiadomości publicznej podaje nieprawdziwe kwoty umorzeń dla poszczególnych przedsiębiorców.

Opublikowano w Podatki

Najnowsze technologie stają się jednym z głównych czynników zmian w obszarze podatków. Blisko połowa firm działających w Polsce uważa, że automatyzacja procesów podatkowych będzie miała znaczący wpływ na ich pracę w ciągu najbliższych kilku lat. Aż 91% przedsiębiorstw spodziewa się, że nowe rozwiązania technologiczne pomogą w usprawnieniu procesu raportowania, a zdaniem 87% respondentów przyczynią się do zmniejszenia liczby ludzkich błędów. 

Opublikowano w Podatki
poniedziałek, 19 listopad 2018 08:40

Konkurs „Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości"

Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości" to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".

  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.
Opublikowano w Podatki
wtorek, 23 październik 2018 08:51

Dajmy szansę Rzecznikowi Praw Podatnika

Powołanie Rzecznika Praw Podatnika zasługuje na poparcie ponieważ obecnie prawa podatników nie są odpowiednio chronione. Wątpliwości budzi umiejscowienie go de facto w strukturach organów podatkowych, czy prawo odwołania rzecznika, przysługujące ministrowi finansów, bowiem może ograniczyć to jego swobodę w prowadzeniu sporów z resortem finansów i podległymi mu organami. Jednak łączenie go z innymi rzecznikami nie jest rozwiązaniem tego problemu, a tworzy nowe - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. 

Opublikowano w Podatki
czwartek, 11 październik 2018 11:35

XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?

„Czy czas już na nową ordynację podatkową?” - na to pytanie próbowali odpowiedzieć we wtorek w Warszawie doradcy podatkowi, prawnicy, przedstawiciele świata nauki, administracji skarbowej, sędziowie sądów administracyjnych oraz Ministerstwa Finansów i innych instytucji, którzy spotkali się na konferencji „XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?”, zorganizowanej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Opublikowano w Podatki

Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty nie tylko klientom detalicznym, lecz również lokalnym restauracjom czy stołówkom. Zostaną też zwolnieni z obowiązków administracyjnych na starcie takiej działalności i będą mogli skorzystać z zachęt podatkowych – to główne zmiany w ustawie dotyczącej małych producentów żywności, nad którą pracuje Sejm.

Opublikowano w Prawo

Od prawie trzech lat przedsiębiorcy czekają na nową Ordynację Podatkową -  akt prawny, którego jednym z głównych celów jest ochrona praw podatnika w relacjach z organami podatkowymi. Proponowana opłata za interpretację w skomplikowanej sprawie w wysokości 2000 zł przeczy dobrym intencjom resortu finansów i utrudni firmom dostęp do interpretacji przepisów.

Opublikowano w Podatki

W I kwartale 2018 r. pojawiło się wiele nowych projektów legislacyjnych, niezwykle istotnych z punktu widzenia pracodawców. Czekają nas m.in. zmiany w prawie zamówień publicznych oraz uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Opublikowano w Podatki
Strona 1 z 14