Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

czwartek, 16 marzec 2017 08:41

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął poprawiony projekt zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. Przewiduje on m.in. roczne limity zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zmiany te budzą wątpliwości Pracodawców RP.

Opublikowano w Prawo

Firmy transportowe i logistyczne stracą na planowanych przez Komisję Europejską zmianach w przepisach o delegowaniu pracowników. Jeśli branża nie zostanie wyłączona z tych przepisów, to kierowca przejeżdżający przez dany kraj będzie traktowany jak pracownik oddelegowany, a to oznacza, że będą mu przysługiwać takie same stawki wynagrodzenia czy urlopy jak osobom pracującym w danym kraju. To zwiększy obowiązki administracyjne firm i wprowadzi duże zamieszanie w rozliczaniu pracy kierowców.

Opublikowano w Prawo

Przygotowywany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowej ustawy o rynku pracy będzie gotowy najwcześniej po tegorocznych wakacjach - ocenił we wtorek wiceminister w tym resorcie Stanisław Szwed. Zmiany mają poprawić działanie urzędów pracy.

Opublikowano w Prawo

Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw emerytalnych. To miałoby rozwiązać problem groszowych emerytur, których według ZUS przybywa z roku na rok. Kluczowym założeniem reformy emerytalnej jest likwidacja OFE i rozdzielenie zgromadzonych w nich aktywów pomiędzy Fundusz Rezerwy Demograficznej a otwarte fundusze inwestycyjne. Zmiany miałyby wejść w życie w przyszłym roku.

Opublikowano w Prawo

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej rozważy możliwość oskładkowania umów o dzieło, jeżeli będzie ich przybywało – zapowiedziała w piątek minister Elżbieta Rafalska. Zastrzegła jednocześnie, że na razie resort nad tym nie pracuje.

Opublikowano w Prawo
środa, 08 luty 2017 07:57

Duże zmiany w prawie pracy 2017

Resort pracy przygotowuje dużą reformę rynku pracy. Zgodnie z założeniami urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść pod kontrolę administracji rządowej, dzięki czemu zyskają większą elastyczność i zwiększą skuteczność. Nowe przepisy zniosą też obowiązkowe profilowanie osób bezrobotnych. Niskie bezrobocie sprawia, że urzędy pracy mogą się skupić na osobach długotrwale bezrobotnych.

Opublikowano w Prawo

Obecnie obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). W sumie to 52 tygodnie. Jakie są zasady udzielania urlopu rodzicielskiego? Przedstawiamy wzór wniosku o jego udzielenie.

Opublikowano w Prawo
poniedziałek, 09 styczeń 2017 08:00

Najważniejsze zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku

Zespół prawników Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przygotował zestawienie najważniejszych zmian z zakresu podatków i prawa gospodarczego, które mają wejść w życie w 2017 roku.

Opublikowano w Prawo

Trwają debaty nad zmianami, jakie ma wprowadzić nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której projekt został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MPiPS) we współpracy ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami organizacji pracodawców. Aktualnie osoba wykonująca powierzone zadania w oparciu o umowę zlecenie - zakładając, że zleceniobiorca nie jest nigdzie zatrudniony na warunkach umowy o pracę – podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy osoba jednocześnie świadczy usługi na rzecz kilku zleceniodawców obowiązek opłacania składek rodzi tylko jedna z nich – zawarta najwcześniej lub wybrana przez zleceniobiorcę. W efekcie najczęściej składki odprowadzane są od umowy o najniższej kwocie wynagrodzenia, co skutkuje niskimi wpływami z tytułu składek emerytalnych na konto ubezpieczonego, a w konsekwencji niską emeryturą.

Opublikowano w Podatki

Nieustannie otrzymujemy przekaz medialny, iż powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby być zatrudnionym na umowę o pracę. Rozmaite grupy „dbających” o nasze interesy, nawołują aby każdą relację pomiędzy osobą wykonującą określoną pracę a podmiotem ją zamawiającym poddać pod rygor prawa pracy. Jakie są rzeczywiście plusy i minusy otrzymywania wynagrodzenia w oparciu o stosunek pracy. Jakie są inne możliwości osiągania dochodów oraz prowadzenia działalności zarobkowej?

Opublikowano w Podatki
Strona 3 z 3