Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

wtorek, 13 luty 2018 12:02

Raport: Polacy optymistycznie o warunkach materialnych

Źródło 
Raport: Polacy optymistycznie o warunkach materialnych

Ponad dwie piąte Polaków ocenia stan gospodarki kraju jako dobry, a ponad połowa z nas jest zadowolona ze swoich warunków materialnych – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez CBOS.

Już po raz kolejny CBOS dokonał oceny sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Podobnie jak przed rokiem oceny sytuacji ekonomicznej są zdecydowanie lepsze w Polsce i w Czechach niż na Węgrzech i na Słowacji. Stan gospodarki swojego kraju jako dobry określa 44 proc. Polaków i 38 proc. Czechów. Podobny pogląd wyraża jedynie 20 proc. Słowaków i 18 proc. Węgrów. Większość mieszkańców Słowacji ocenia sytuację swojego kraju jako złą. Wśród Czechów i Węgrów najczęstsze są opinie, że sytuacja ekonomiczna w ich krajach jest przeciętna.

W Polsce z optymizmem patrzą w przyszłość

Jak wynika z danych CBOS-u w ciągu 2016 roku jedynie w Polsce istotnie zmieniły się nastroje gospodarcze. W lipcu poprzedniego roku poziom ocen dobrych był o 13 punktów procentowych wyższy niż rok wcześniej. Niewielką poprawę pod tym względem zaobserwowali badacze także w Czechach, tu odnotowano jednak wzrost jedynie o 7 punktów procentowych. Z kolei na Węgrzech zmalał odsetek badanych oceniających stan gospodarki jako zły (o 10 punktów) na rzecz opinii, że jest on przeciętny – ani dobry, ani zły (wzrost o 9 punktów). We wszystkich krajach objętych badaniem przeważa opinia, że w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza nie ulegnie zmianie. Jednak z największym optymizmem patrzą w przyszłość Polacy. Aż 35 proc. mieszkańców naszego kraju oczekuje poprawy. Największymi pesymistami okazują się zaś Słowacy, z których 23 proc. spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej. Słowacja jest też jedynym państwem, w którym odsetek badanych przewidujących pogorszenie stanu gospodarki przeważa nad odsetkiem prognozujących poprawę.

Polacy zadowoleni z warunków materialnych

Ponad połowa Polaków (54 proc.) jest zadowolonych z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego. Podobną opinię wyraża także połowa Czechów (50 proc.). Ten wskaźnik jest wyraźnie niższy na Słowacji (35 proc.) i na Węgrzech (28 proc.), jednak także w tych krajach oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi. Mimo to Słowacja jest jedynym krajem, w którym znacząco poprawiły się oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym swoją sytuację materialną dobrze ocenia o 10 punktów procentowych więcej respondentów z tego kraju. We wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej większość badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich gospodarstw domowych nie ulegną zmianie. Mniej więcej co piąty respondent sądzi, że się poprawią. Pogorszenia częściej obawiają się Czesi (14 proc.) i Słowacy (13 proc.) niż Polacy (7 proc.) i Węgrzy (8 proc.).

 

Anna Kwiecień

Czytany 608 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.