Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

piątek, 18 październik 2013 09:42

Szersza wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej

Źródło 
Szersza wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej

Od 12 października obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. poz. 1145), wdrażające dyrektywę Rady 2011/16/UE. Nowe przepisy rozszerzają zakres informacji podatkowych podlegających wymianie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Do Ordynacji podatkowej włączono przepisy, dopuszczające wymianę wszelkich informacji istotnych do stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nie dotyczy to jednak m.in.: podatku VAT, ceł, podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej.

Jeżeli chodzi o procedurę wymiany informacji, dopuszczalna jest możliwość obecności upoważnionych przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych i urzędach kontroli skarbowej, a także w toku postępowań podatkowych i kontrolnych.

Regulacji poddano także zagadnienia dotyczące czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji na wniosek obcej władzy. Wskazano m.in. terminy na: udzielenie i odmowę udzielenia informacji, poinformowanie o przyczynach nieudzielania informacji, wezwanie do uzupełnienia wniosku.

Nowelizacja przewiduje również pomoc organów podatkowych państw obcych przy doręczaniu pism w sytuacji, w sytuacji gdy organ podatkowy nie jest w stanie dokonać doręczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdy doręczenie takie powodowałoby nieproporcjonalne trudności. Minister finansów, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, wskazał w rozporządzeniach organy podatkowe, które będą występowały w tych sprawach oraz organy właściwe dla przekazywania informacji.

Na podstawie nowych przepisów zaostrzono walkę z nadużyciami podatkowymi w Unii Europejskiej dążąc do ułatwienia poboru należności podatkowych oraz zapobiegania uchylaniu się od wypełniania obowiązków podatkowych.

Czytany 2232 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.