Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Prawo

Liczba spraw w sądach dotycząca kredytów frankowych stale rośnie. Tylko w styczniu tego roku do Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozpatruje większość spraw…
Wspólne sprawozdanie EUIPO i EPO pokazuje, że przedsiębiorstwa europejskie będące właścicielami praw własności intelektualnej mają średnio o 20% wyższe przychody…
15 stycznia 2021 r. wszedł w życie Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro,…
Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie skarżą się, że nie są przewidziani do szczepień w pierwszej kolejności, a w grupie…
Z początkiem 2021 roku wchodzą w życie nowe wymogi energooszczędności dla budynków. Zaostrzone zostaną m.in. wymogi izolacyjności cieplnej materiałów budowlanych. 
Jak informuje PAP zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") poinformował, że 25 grudnia br. otrzymał od…
90% firm branży targowej, które mają przychody głównie z działań na rzecz targów, nie otrzyma żadnego wsparcia z tarczy 6.0…
Obecne przepisy sprzyjają anonimowości policjantów i kulturze bezkarności; mogą też utrudniać identyfikację tych, którzy przekraczają uprawnienia i dopuszczają się przemocy.…
Z ankiety przeprowadzonej m.in. przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że przeszło 70 tys. polskich przedsiębiorców prowadzących spółki komandytowe uważa,…
Ujednolicenie i usprawnienie wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z…
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek…
zy zamawiający może unieważnić postępowanie o zamówienie publiczne, powołując się na COVID-19? Czy okoliczności związane z epidemią mogą uchronić wykonawcę…
Mniejsze ryzyko finansowe dla inwestorów branży budowlanej, sprawniejszy przebieg prac inwestycyjnych oraz ograniczenie biurokracji - mają zapewnić znowelizowane przepisy budowlane…
W uchwalonej przez Sejm Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe rozwiązania, które odpowiadają na problemy związane…
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się obywatele z wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania sądów powszechnych w okresie epidemii oraz etapów ‘odmrażania’ ich…
Przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem, zawarte w rządowym projekcie ustawy Tarczy 4.0, nie powinny być dalej procedowane…
Mimo tradycyjnego rozdźwięku między związkowcami a pracodawcami w obliczu pandemii obie strony starają się zgodnie działać w celu uratowania firm, a co…
W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. zostały opublikowane podpisane przez Prezydenta RP przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Zaczyna się bezpieczne…
Pracodawca w wyjątkowych sytuacjach może zezwolić pracownikom na korzystanie w pracy zdalnej z dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe. Wiąże się…
Przedsiębiorcy w poważnych tarapatach będą mogli skorzystać z pomocy państwa, Na wsparcie przeznaczono 120 mln zł z budżetu rocznie przez…
Szczególnie w trudnym czasie pandemii koronawirusa trzeba dbać, by Polacy, którzy wpadli w finansowe kłopoty, nie stracili dorobku życia. Dlatego…
Firmy, instytucje czy organizacje realizujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ostatnich miesiącach zmagają się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa.…
Rozszerzona tarcza antykryzysowa to wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców i większa ochrona miejsc pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego oraz…
• Przepisy specustawy dotyczącej walki ze skutkami COVID-19 przewidują czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron umowy najmu powierzchni handlowej w centrach handlowych…
Możliwość wprowadzenia maksymalnych cen i marż na towary i usługi, które mają istotne znaczenie dla ochrony zdrowia oraz kosztów utrzymania gospodarstw domowych, a także kary finansowe nawet…
Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z trwającą epidemią koronawirusa i ograniczeniem działalności wymiaru sprawiedliwości, przygotowało wiele kompleksowych rozwiązań. Znalazły się one…
Możliwość przekazywania między sądami najbardziej pilnych zadań, uproszczone delegowanie sędziów tam, gdzie są największe potrzeby kadrowe, wstrzymywanie i zawieszanie biegu…
Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na natychmiastową, skuteczną pomoc. To sprawca przemocy fizycznej zagrażającej…
Wzrosła liczba sporów publiczno-prywatnych rozwiązywanych w drodze mediacji, która kończy się ugodą. W ubiegłym roku zawarto ich  84, podczas gdy w 2018…
Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in.…
Z roku na rok rośnie liczba przypadków nielegalnych działań związanych z wykonywaniem lub powierzeniem pracy oraz działalnością gospodarczą, której w…
Z badania Fundacji Court Watch wynika, że bez względu na to, ile wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania złożą do sądu…
Nawet do 40 proc. mogą wzrosnąć koszty pracownicze. Przedsiębiorcy powinni przygotować się na spore perturbacje wraz z wejściem w życie…
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP) apelują o pilne unormowanie zasad kremacji w Polsce. Ta procedura…
„Black Friday”, czyli „Czarny Piątek” oraz „Cyber Monday” wpisały się na dobre w konsumencki kalendarz i oficjalnie otwierają przedświąteczny okres…
Dla innowatorów, wynalazców i przedsiębiorców oznacza to szereg ułatwień na drodze ochrony własności przemysłowej. Wśród nich znalazły się m.in. doprecyzowanie…
Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie są zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znikną absurdy, takie jak…
    Od wdrożenia przepisów dotyczących monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów upłynęły ponad dwa lata. W tym czasie ustawa…
Sprawy sądowe z natury rzeczy są czasochłonne, drogie i w dodatku utrudniają codzienne prowadzenie biznesu. Atrakcyjną alternatywę stanowią dla nich…
W ciągu ostatnich czterech lat posłowie zgotowali podatnikom legislacyjny potop. Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizowano ponad 70…
Prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie nakazaniu dostawcy usług hostingowych, takiemu jak Facebook, usunięcia komentarzy identycznych i, pod określonymi warunkami,…
W procesie legislacji podstawowe znaczenie ma proces przygotowania aktu prawnego – wiodącym kryterium powinno być jego znaczenie dla adresatów i…
Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra…
Latem Sejm znowelizował ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Najważniejsze zmiany dotyczące geoblokowania oraz dostępu do tajemnic skarbowej i bankowej…
Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do wdrożenia mechanizmów, które mają zapobiec praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na…
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. Dziś (10 września 2019 r.) Rada…
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie (C-40/17), w którym uznał, że podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich witrynach internetowych…
Przygotowany przez MPiT pakiet Przyjazne Prawo ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Obejmuje kilkadziesiąt ułatwień, zwłaszcza dla małych i średnich firm, wśród których główne…
Polacy po powrocie z wakacji mogą zostać zaskoczeni zmianą prawa, która umożliwia lokalizację uciążliwej inwestycji na sąsiadującej z nimi działce…
Osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z przepisami mają prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego wypoczynku. Pracodawca może jednak nie…
Wraz ze wzrostem liczby klientów instytucji pozabankowych pojawiła się konieczność uregulowania rynku w zakresie obowiązków firm pożyczkowych, jak również maksymalnych…
Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo – kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu  - Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia…
Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej zamiast papierowej oraz znaczne ograniczenie kosztów – to…
W procesie legislacji zmian ustawy o utrzymaniu porzadku i czystości w gminach orz niektórych innych ustaw pojawiła się zmiana opublikowana…
Na specjalnej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do nieprawdziwych informacji, podawanych przez część mediów, że…
Od 4 maja obowiązuje w polskim prawie tzw. ustawa wprowadzająca. Znowelizowała ona m.in. Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).…
Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój – taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej…
Prostsze i szybsze procedury, większa pewność wydawanych decyzji oraz większe bezpieczeństwo pożarowe – to najważniejsze założenia nowego prawa budowlanego proponowanego przez resort inwestycji…
Rok 2019 to czas kampanii wyborczych prowadzonych przez kandydatów do polskiego i europejskiego parlamentu. Niektórzy z nich wykorzystują warunkowe sformułowanie…
1 stycznia weszła w życie, a 1 lipca zacznie obowiązywać ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, które mają być formą dodatkowego oszczędzania na…
Prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, większe bezpieczeństwo pożarowe – takie zmiany w…
Strona 1 z 5