Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

poniedziałek, 15 czerwiec 2020 06:56

Nowe przepisy dla branży budowlanej

Źródło 
Nowe przepisy dla branży budowlanej

Mniejsze ryzyko finansowe dla inwestorów branży budowlanej, sprawniejszy przebieg prac inwestycyjnych oraz ograniczenie biurokracji - mają zapewnić znowelizowane przepisy budowlane i geodezyjne, które wkrótce zaczną obowiązywać. Były one tematem kolejnego webinarium z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, zorganizowanego przez PARP i Ministerstwo Rozwoju.

„W ubiegłym roku oddano do użytkowania ponad 207 tys. mieszkań. To najwyższy wynik od 1980 roku. Chcemy utrzymać ten trend, dlatego nowelizację Prawa budowlanego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zaprojektowaliśmy z myślą o usprawnieniu procesu inwestycyjno-budowlanego” – mówi Robert Nowicki, wiceminister rozwoju odpowiedzialny za budownictwo i mieszkalnictwo.

Najważniejsza zmiana to usunięcie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem. Obecnie ten obowiązek wydłuża czas wykonywania czynności geodezyjnych”– mówi Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju

I dodaje: „Cyfryzacja geodezji odpowiada współczesnym wyzwaniom i wpisuje się w trend rozwoju technologicznego. Pojawienie się pandemii wyzwoliło impuls do jeszcze dalej idących zmian, które wkrótce zrealizujemy”.

Nowe rozwiązania wprowadza m.in. nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, która wejdzie w życie 31 lipca 2020 r. „Najważniejsza zmiana to usunięcie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem. Obecnie ten obowiązek wydłuża czas wykonywania czynności geodezyjnych”– mówi Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju.

Od początku sierpnia zawieszony zostanie obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych, dotyczących tyczenia obiektów budowlanych (wytyczanie miejsca, w którym stanie obiekt). Będzie można wykonać te czynności bez zbędnych formalności.

Celem wprowadzonych zmian jest też cyfryzacja geodezji. „Doświadczenia epidemii spowodowały, że wprowadzamy dodatkowe przepisy, które pomogą zinformatyzować geodezję – wyjaśnia Waldemar Izdebski. - Wprowadziliśmy szereg usprawnień, żeby proces inwestycyjny mógł się sprawniej realizować” – dodaje.

Geodeta będzie mógł dostarczyć dokumenty w postaci elektronicznej i sam poświadczyć zgodność dokumentów wytworzonych przez wykonawcę. „To oznacza, ze projektant będzie mógł od razu zacząć projektowanie, które odbywa się cyfrowo”– mówi Główny Geodeta Kraju. Podkreśla też, że organy administracji publicznej zostaną zobowiązane do komunikowania się z wykonawcami przy pomocy środków elektronicznych.

„Bardzo istotna zmiana przepisów dotyczy uwolnienia danych geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tej chwili są one udostępniane odpłatnie, ale my chcemy, żeby większość tych zasobów była dostępna bezpłatnie” – zaznacza Waldemar Izdebski i dodaje, że prawdopodobnie już od sierpnia dane te będzie można pobierać do dowolnego wykorzystania.

Nowelizację przeszła też ustawa Prawo budowlane. Jak informuje Magdalena Błeńska, doradca ministra rozwoju ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, od września projekt budowlany będzie można składać w uproszczonej formie. Do uzyskania pozwolenia na budowę nie będzie konieczne złożenie projektu technicznego. Taki projekt inwestor powinien przedstawić dopiero w momencie rozpoczęcia budowy, zatem zyska czas na przygotowanie się do inwestycji.

„Budowy nie da się prowadzić zdalnie, dlatego dla inwestycji bezpośrednio związanych z COVID-19 wprowadzono w tarczy antykryzysowej procedury wspierające” – mówi Anita Kukawska, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju.

Jeśli właściciel samowoli budowlanej udokumentuje, że obiekt ma 20 lat i przez ten czas nie zagrażał bezpieczeństwu, może to doprowadzić do jego legalizacji, w dodatku bez opłaty legalizacyjnej

Jak podkreśla, został usprawniony odbiór obiektów budowlanych w czasie pandemii m.in. dzięki zniesieniu obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. „Oznacza to, że inwestor zawiadamia organ nadzoru budowlanego, że inwestycja została ukończona i jeżeli organ w ciągu 14 dni nie zgłosi sprzeciwu, można tę inwestycję użytkować” – tłumaczy Anita Kukawska.

Nowe przepisy budowlane ułatwią też legalizację samowoli budowlanej. Jak mówi Kukawska, jeśli właściciel samowoli budowlanej udokumentuje, że obiekt ma 20 lat i przez ten czas nie zagrażał bezpieczeństwu, może to doprowadzić do jego legalizacji, w dodatku bez opłaty legalizacyjnej. Będzie też można zalegalizować młodsze obiekty.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w instalowaniu przyłączeń elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych i ciepłowniczych.

„Obecnie gestorzy sieci mogą w nieskończoność przedłużać termin określenia warunków przyłączenia do sieci. Inwestorzy są zwodzeni - wyjaśnia Magdalena Błeńska. - Znowelizowane Prawo budowlane wprowadza ograniczenia terminowe, możliwość jednokrotnego przedłużenia terminu, za którego przekroczenie będą karani” – uzupełnia.

Odejście od dziś praktykowanego analogowego procesu inwestycyjnego na rzecz pełnej cyfryzacji zapowiada Dorota Cabańska, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ds. cyfryzacji.

„Pierwszy etap cyfryzacji to perspektywa krótkoterminowa, która obejmuje opracowanie generatora formularzy dla ośmiu wybranych procedur. Oprogramowanie będzie gotowe w lipcu br. – relacjonuje Cabańska. - Niezbędne będą zmiany legislacyjne, które umożliwią elektroniczne złożenie wniosku wraz z załącznikami. Zakładamy wejście stosownych przepisów prawa we wrześniu br.” – zapowiada. Według niej w późniejszych etapach powstanie centralny elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, elektroniczny dziennik budowy i zostaną udostępnione w wersji cyfrowej pozostałe procedury.

Na przedsiębiorców czekają kolejne wideokonferencje z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”. W poniedziałek 15 czerwca przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju podejmą temat „Pakiet mieszkaniowy jako impuls dla gospodarki”.

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram webinariów: www.parp.gov.pl/tarcza.

Partnerami cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” są: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Czytany 485 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.